Vacatures bestuursleden vereniging Inclusie Nederland

Tijdens de ledenvergadering op 26 februari 2021 nemen we beslissingen over de samenstelling van het bestuur van de vereniging. Voor een aantal zittende bestuursleden is de maximale bestuurstermijn verstreken. De rol van voorzitter en van penningmeester wordt momenteel waargenomen. We nemen ook besluiten over mogelijke wijzigingen aan de statuten omdat deze de continuïteit van het bestuur in de weg zitten. Vier bestuursleden stellen zich nu (her)verkiesbaar. Op de plek van waarnemers moeten bestuursleden verkozen worden. Het bestuur kan uit maximaal 8 mensen bestaan.

Let op: alleen leden die de contributie voldaan hebben stemrecht!

Huidige bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Andrea Naphegyi, waarnemend, stelt zich verkiesbaar
Secretaris: Paul Imthorn, stelt zich verkiesbaar
Penningmeester: Hans Kroon, waarnemend, stelt zich niet verkiesbaar (verloop van termijnen)
Algemeen bestuurslid: Jeroen Veltheer, stelt zich verkiesbaar
Algemeen bestuurslid: Roderik Plas, stelt zich verkiesbaar

Formeel zijn alle bestuursfuncties op dit moment vacant. Er zijn kandidaten onder de zittende / waarnemende bestuursleden.

Het bestuur verdeelt in principe onderling de rollen en taken. De voorzittersfunctie moet formeel door ALV vastgesteld worden.
Bepaalde bestuursrollen vragen bepaalde talenten. Op dit moment hebben we dus formeel voor alle bestuursfuncties vacatures open staan. Je kunt je kandidaat stellen al dan niet voor een specifieke bestuursfunctie. Je kunt jouw kandidatuur met korte motivatie aan het bestuur mededelen tot uiterlijk 17 februari via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: (Hier is nog GEEN kandidaat voor)
Profiel: Houdt overzicht over beschikbaarheid van financiële middelen van de vereniging in het algemeen als ook van bij haar ondergebrachte projecten. Wat is er beschikbaar, wat verwachten we aan inkomsten, welke verplichtingen / plannen zijn er met welke financiële consequenties en welke mogelijkheden zijn er dan wanneer voor verantwoorde uitgaven. Dit vraagt om overzicht over het volledige financiële reilen en zeilen van de vereniging waarvoor verschillende bankrekeningen in gebruik zijn. De penningmeester betaalt de rekeningen en declaraties en in opdracht van projectleiders ook die van projecten. Dit vraagt om accuratesse.

Voorzitter: (Hier is al één kandidaat voor)
Profiel: Bereidt bestuursvergaderingen en jaarlijkse ALV inhoudelijk voor (met de secretaris) en zit deze ook voor. Dit vraagt om de vaardigheid om een vergadering doelgericht te leiden binnen gegeven tijdlijnen. Onderhoudt externe relaties. 
Voor deze rol ook is het van belang om om te kunnen gaan met verschillen.

Secretaris: (Hier is al één kandidaat voor)
Profiel: Maakt verslag van bestuursvergaderingen en ALV, plant en organiseert (online)vergaderingen, bereidt stukken voor bij de agenda en zendt deze tijdig rond aan de overige (bestuurs)leden. Verwerkt ingekomen en uitgaande correspondentie (emails, brieven). De secretaris voert ook de ledenadministratie en stuurt alle leden aan het einde van het jaar het verzoek om contributie te betalen. Op basis van de wensen van leden stelt de secretaris een beknopt activiteitenjaarplan op en schrijft een jaarverslag.

Algemene bestuursleden: (Hier zijn 2 kandidaten voor. Er is maximaal plaats voor 5)
Het bestuur verdeelt onderling taken. Dat kunnen werkzaamheden zijn die behoren bij specifieke bestuursrollen als daar aanleiding voor is, maar ook werk dat in verband met verenigingsactiviteiten te doen is. Algemeen bestuursleden sluiten aan bij werkgroepen of coördineren desgewenst werkgroepen en/of verenigingstaken. Zij organiseren de maandelijkse inclusieborrels en betrokkenheid van leden bij evenementen en activiteiten van Inclusion Europe / Inclusion International.

Oproep
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om bijvoorbeeld zelfstandig (online) bijeenkomsten te organiseren, ledenadministratie te onderhouden, sociale media en website bij te houden, nieuwsbrieven te coördineren.
Vind jij het leuk om hier samen met het bestuur en de leden aan mee te werken? Stel je dan kandidaat als bestuurslid!

Doe mee aan #2MiljoenStemmen

 

 

banner 2 miljoen stemmen

Doe mee aan #2MiljoenStemmen: laat politici weten wat belangrijk is

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Via #2MiljoenStemmen laten mensen met een beperking of chronische aandoening nu al hun stem horen. In de weken voor de verkiezingen spreken zij politici en politieke partijen aan op sociale media. Zo laten ze politici weten wat nodig is om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving en wat het nieuwe kabinet moet aanpakken.
De vereniging Inclusie Nederland ondersteunt deze actie.

logo 2 miljoen stemmen

Doe ook mee!

Laat politici en de politieke partijen weten wat jij belangrijk vindt. Spreek via sociale media een politieke partij of een politicus direct aan. Stel hem of haar je vraag. Leg je probleem voor. Deel jouw ervaring. Je kunt een politicus op sociale media direct aanspreken via @zijn/haar sociale media-naam en een politieke partij via #naampolitiekepartij. Gebruik steeds de hashtag #2MiljoenStemmen.

Zit je niet op social media? Ook dan kun je je verhaal delen, bijvoorbeeld via de website #2MiljoenStemmen. Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en er wordt contact met je opgenomen. Meer tips over meedoen, vind je op de website #2MiljoenStemmen.nl

Waarom de actie #2MiljoenStemmen?

In Nederland leven ruim 2 miljoen van mensen met beperking of chronische aandoening. Dat zijn heel veel mensen. En toch nemen politici nog steeds te vaak besluiten waarbij ze onvoldoende of helemaal geen rekening houden met de gevolgen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Echt meedoen lukt pas, als je wordt gehoord en betrokken wordt bij het maken van beleid dat jou aangaat. Dat doet de politiek nog steeds te weinig.

#2MiljoenStemmen is een actie voor en door mensen met een beperking en wordt ondersteund door onder meer Ieder(in).

Meer weten? Ga naar www.2MiljoenStemmen.nl

Bijeenkomst VN-ambassadeurs met Provincie Drenthe

Live of niet live in Drenthe?

Op 4 september 2020 kwam het er toch nog van in Drenthe. Begin mei zou het al gebeuren. Dat kon natuurlijk niet vanwege “de eerste golf”. Meteen een nieuwe datum  gepland, optimisten die we zijn. Aangezet ook door gedeputeerde Hans Kuipers, die erg graag in gesprek kwam. En dit ging precies goed. Zo schreeuwden 25 ambassadeurs voor het VN-verdrag Handicap en een delegatie van de provincie Drenthe elkaar in groepen over anderhalve meter toe in een grote vergaderzaal bij Van der Valk in Assen. Een handvol mensen was op afstand via een ZOOM verbinding aanwezig.

anderhalvemeter Assen 1 1

foto 1: deelnemers in gesprek

3 maanden te laat. Dit sfeerverslag komt wat laat. Maar beter laat dan nooit. Want vooralsnog was dit de enige live bijeenkomst in het project “VN ambassadeurs versterken elkaar”. We hadden zo gehoopt dat ook de collega’s in andere provincies een ontmoeting konden organiseren. Qua timing had Drenthe achteraf gezien mazzel.

Programma. In het van der Valk kwamen ambassadeurs bij elkaar uit verschillende hoeken van Drenthe. De doelstelling was dat alle deelnemers elkaar leerden kennen. Het programma bestond uit 3 gedeelten. Tussen de delen wisselden de ambassadeurs van plek. In het eerste deel vertelden 5 ambassadeurs over een onderwerp waarmee zij als ambassadeur bezig zijn geweest in hun eigen omgeving. Om elkaar te inspireren. In het laatste gedeelte spraken ze met elkaar over een vraag van één van de deelnemers.

De Provincie Drenthe. Het tussendeel stond in het teken van de provincie. Hans Kuipers en twee collega’s van het provinciehuis sloten aan bij de lunch om kennis te maken. Aansluitend vertelde Grietje Liezen over de sociale agenda van de provincie en de ambitie om voor de provincie een inclusieraad te vormen. Ook de provincie wordt geacht het VN-verdrag Handicap na te leven en inclusie na te streven. Ter plekke stond een aantal ambassadeurs op om deze raad te versterken.

anderhalvemeter Assen 2

foto 2: deelnemers in gesprek

De inhoud. De onderwerpen waarover gesproken is, staan hieronder. Op deze plek is te weinig ruimte om alle onderwerpen uitgebreid te beschrijven. Maar benader vooral de ambassadeurs die genoemd staan voor meer informatie over de onderwerpen die bij hun namen staan.

Inspiratie door deelnemers:

Vragen van deelnemers:

Digitale toegankelijkheid – Wouter Bolier
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanpak Lokale Inclusie Agenda – Willemijn Döpp
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verkiezingen voor iedereen – Irene Langenkamp
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stadsvloer Emmen – Annie Huizing
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toegankelijk bouwbeleid – Hendrik Jan Menninga
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

“geen geld voor het sociaal domein” – Harm Hendriks
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

“Zuidlaren op de pot” – Jeroen Veltheer
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zelf filmpjes maken – Christian Hilbrands
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sociale Agenda Drenthe - Grietje Liezen 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gangmaker Drenthe - Johan Weishaupt 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.40 of 80 ambassadeurs. Op de kaart in Drenthe staan ongeveer 40 VN-ambassadeurs. Maar we kennen er in Drenthe zeker 80. Een aantal deelnemers kende elkaar al. Zij zijn leden van het VN panel van Tynaarlo en de Werkgroep Iinclusie van Emmen. Door de wisselingen tussen de programmaonderdelen hebben veel ambassadeurs elkaar aardig leren kennen.

Moe maar voldaan. We zijn waanzinnig verwend op 4 september door de provincie Drenthe. Die zorgde voor de locatie en de lunch. De coronarichtlijnen, maakten het niet gemakkelijk. Met 6 of meer in één groep op anderhalve meter en 4 groepen in één ruimte was even behelpen. De afstand was erg groot om te overbruggen, het gezelschap was divers met ook tolken en assistenten. Maar we kwamen er uit. Met onze persoonlijke lunchtassen sloegen we ons door deze dag.

anderhalvemeter Assen 3

foto 3: deelnemers in gesprek

Op naar de volgende. We schrijven deze terugblik midden in “de tweede coronagolf”. We wilden vóór de Kerstdagen nog een keer. Veel mensen hadden over meer dan 2 onderwerpen willen meepraten of –luisteren. Het is ons nog niet gegund. Maar we zijn van plan wel te gaan plannen. Dan gaan we op zoek naar een plek waar we ook de wisselformule kunnen hanteren. Maar dan wel in aparte ruimtes. We zetten onze zinnen op het Drenthe College, waar onze Friese collega ambassadeurs een STERK-plaats zijn gestart.

ZOOM en nog eens ZOOM. In de tussentijd ZOOM-en we ons suf in Drenthe. Johan Weishaupt nam het stokje van Hendrik Jan en Jeroen om als gangmaker op te treden. Iedere week is er wel een treffen van enkele Drentse ambassadeurs op dit videobelplatform. ZOOM is ons vangnet om in deze tijd elkaar toch meer en meer te leren kennen. 25 is nog geen 80 immers!

--------

Een filmpje over de Sociale agenda Drenthe is te zien via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=L0SXIo8C4NI

Inclusieborrel 9 oktober 2020 via beeldbellen

beeldbellen
De 4de Inclusieborrel is op vrijdag 9 oktober 2020 van 16:00 – 17:30 uur: met als thema toegankelijkheid

Het onderwerp van onze Inclusieborrel tijdens de Week van de Toegankelijkheid is zo goed als vanzelfsprekend: toegankelijkheid.
We willen als vereniging Inclusie Nederland ook tijdens deze inclusieborrel ervaringen met elkaar delen. 
En inspireren om acties te ondernemen die tot de verbetering van ons dagelijks leven lijden.
Toegankelijkheid speelt een rol op alle levensterreinen. In het kader van deze Inclusieborrel focussen wij op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, met speciale aandacht voor treinvervoer.
We hebben experts van NS en ProRail uitgenodigd om toe te lichten welke stappen zij hebben gezet om het reizen met de trein toegankelijker te maken en welke stappen de komende jaren worden gerealiseerd.
Onze gasten van NS zijn Marthe Vlaskamp, Programmamanager toegankelijkheid, Joost Nagtzaam, Business consultant toegankelijkheid en Mariska Noorloos, Manager toegankelijkheid.
ProRail is vertegenwoordigd door Bram ’t Mannetje, Programmamanager Toegankelijkheid.
Margit van Hoeve, initiatiefnemer themanetwerk toegankelijk openbaar vervoer van de Coalitie voor Inclusie praat ook met ons mee.
De reizigers zijn ook vertegenwoordigd tijdens de plenaire sessie: Taco Nijhoff en Ingrid van Kranen, deskundigen op het gebied van toegankelijkheid presenteren hun aandachtspunten.
Vervolgens kunnen wij met ons eigen drankje en hapje via ‘Zoom kamers’ in kleine groepjes zitten, om onze ervaringen met treinreizen te delen en verbeterpunten in te brengen. 
met rolstoel zelfstandig de trein in

Er is ook behoefte aan het verbeteren van communicatie tussen de managers van het toegankelijkheidsprogramma en de reizigers.
We gaan in de aparte ‘Zoom kamers’ ook nadenken hoe wij dit kunnen realiseren.
Eén van de voorstellen is om de website van de Coalitie voor Inclusie als communicatieplatform in te zetten. Andere voorstellen en ideeën zijn welkom. 

Aanmelden graag uiterlijk 7 oktober via email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Je ontvangt daarna verdere instructies en een ZOOM link.
Graag tot 9 oktober!

Het is tijd voor Inclusie!

Het is tijd voor Inclusie!

Door: Fini de Paauw, VN-ambassadeur te Sluiskil (Zeeuws Vlaanderen)

Beste leden van de vereniging, VN-ambassadeurs en alle anderen die dit lezen,

Ik heb jullie hulp nodig. Samen met enkele collega’s en een enkel beoogd Kamerlid ben ik een brief aan het schrijven aan de formateur van onze nieuwe regering. Die brief moet er toe leiden dat Inclusie een krachtig onderdeel van het regeerakkoord wordt na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De brief gaat ook een voorzet omvatten voor een passage voor dat regeerakkoord en doet suggesties om voorgestelde ambities ook concreet te maken. Hieronder lees je wat ik de afgelopen tijd van jullie heb gehoord. Daar zal de brief over gaan. Jullie kunnen mij helpen om andere partijen dan wijzelf achter deze brief te krijgen.

We willen gelijke behandeling, inclusief onderwijs, een inclusieve arbeidsmarkt, passende en reguliere vervoersmogelijkheden, passende uitkeringen, volwaardig burgerschap, een bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving voor iedereen.
Kortom we willen volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij!

We zijn anno nu aangekomen bij het punt waarop we grote(re) stappen kunnen en moeten zetten. Er is bruikbare wetgeving: we hebben het VN-verdrag Handicap, er zijn Europese richtlijnen en ook het beeld wat mensen hebben van mensen met een beperking begint te kantelen. Er komt een gebrek aan mensen om de maatschappij draaiende te houden. En het begrip Inclusie begint in ons land door te dringen!

Ik denk dat we hier gebruik van moeten maken.

Ik wil een aantal speerpunten formuleren die onze achterban ten goede komt. En we moeten inzetten op het vormen van een grote coalitie in Nederland die “eist” dat onze samenleving echt inclusief wordt! Capacity Building dus! Als partners voor de coalitie denk ik natuurlijk aan onze eigen organisaties en alles wat daar onder hangt (vereniging Inclusie Nederland, Coalitie voor Inclusie en de VN-ambassadeurs) maar ook en vooral aan partners buiten onze eigen bubbel!

Denk aan: VNG; IPO; VNO/NCW; MKB-Nederland; FNV; CNV; SER; Consumentenbond, Migranten organisaties en Geloofsgemeenschappen.

Voorgaande lijst is niet uitputtend dus “vergeten” landelijke organisaties kunnen er nog bij. Laat ze me weten. En laat me weten als je mensen bij deze organisaties kent:

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 06 534 456 22
Meteen doen het is zo 17 maart geweest!

Ons verhaal moet zijn dat Inclusie goed is voor iedereen en dat iedereen mee profiteert van Inclusie. Kortom als je inclusie ziet als een verdienmodel wordt iedereen er beter van. Inclusie is geen kostenpost maar een investering in de samenleving van de toekomst.
De punten die wij inbrengen moeten we daar ook op enten. Dat is niet zo erg moeilijk want daar zijn vele onderzoeken naar gedaan en er is veel bewijs voor.
Meedoen levert iedereen winst op; qua gezondheid, arbeid, etc…..

De speerpunten van ons blijven:

 • Onderwijs: Inclusief onderwijs, expertise in het reguliere onderwijs inbrengen
 • Arbeid: Zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in bedrijfsleven en organisaties
 • Vrije tijd: Meedoen aan alles, zo regulier mogelijk          
 • Toegankelijkheid: Inclusief ontwerpen, bouwen en renoveren
 • Vervoer: Alle vervoer zelfstandig toegankelijk
 • Zelfstandigheid: Eigen keuzes maken in elke levensfase en situatie

Deze punten zijn niet heilig. We hebben nog een paar weken om er over te discussiëren. Aanvullingen zijn welkom. Laat me vooral jouw zienswijze weten, die probeer ik dan in de uitwerking mee te nemen.

Te denken valt aan:

 • Echte minister van/voor Gehandicaptenzaken / Inclusie.
 • Naleven en uitvoeren van de VN- en EU-resoluties met betrekking tot inclusie
 • Uitvoering geven aan de invoering van het VN-verdrag Handicap
 • Ondernemers uitnodigen op bijeenkomsten van de VN-ambassadeurs en vereniging
 • Wetgeving uitbreiden bijvoorbeeld zoals in Spanje
 • Begrijpelijke taal gebruiken

Vast moet blijven staan dat we moeten blijven vechten voor onze rechten!

Niets over ons, zonder ons!!!!

Inclusieborrel 13 november 2020 via beeldbellen

beeldbellen

 

De 5de Inclusieborrel is op vrijdag 13 november 2020 van 16:00 – 17:30 uur
Graag zien we iedereen weer bij de deze inclusieborrel, via internet beeldbellen op 13 november om 16.00 uur
En zeg het voort hè! Iedereen is welkom. Hoe meer zielen .... 

De borrel staat in het teken van het ambassadeurschap voor het VN-verdrag Handicap, ons "werk" dus.
Tijdens de laatste Inclusieborrel in oktober werd de Tweede Kamer verkiezing van 17 maart 2021 in dit verband genoemd.
Daar gaan we ook van gedachten over wisselen na de warming up. Fini de Paauw komt met voorstellen om de landelijke politiek te prikkelen.
En om je al vast voor het thema op te warmen vind je bij deze uitnodiging een samenvatting van het landelijk actieplan verkiezingen.
Wie daarover meer wil weten: https://vng.nl/nieuws/actieplan-toegankelijk-stemmen-breed-gesteund-initiatief 

Meld je uiterlijk 11 november aan via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Je ontvangt daarna verdere instructies en een ZOOM link voor het beeldbellen.


Graag tot 13 november!
Bestuur vereniging Inclusie Nederland

Word jouw gemeente de meest toegankelijke in 2021?

Hardenberg MTG 2018
In 2018 won Hardenberg de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Vervolgens werd Rick Brink, fractievoorzitter van het CDA in die gemeente, onze minister van Gehandicaptenzaken. Zou het toeval zijn? In 2021 wordt er weer een verkiezing georganiseerd. Misschien dus een kans om de opvolger van Rik te worde! Afgelopen voorjaar publiceerde de Vereniging Nederlandse Gemeente de inschrijving.
Wij zijn als netwerk van VN-ambassadeurs in een combinatie met Movisie, O-Utrecht en Zorgbelang Inclusief gestapt. We kunnen jullie melden dat we inmiddels tot één van de vijf “combinaties” behoren die nu meedingen om deze opdracht te gaan uitvoeren.

De verkiezing heeft als belangrijkste doel om meer gemeenten aan de slag te krijgen met het VN-verdrag Handicap. Maar ook het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen gemeenten moet gestimuleerd en de bewustwording onder inwoners, bedrijven en andere organisaties moet groter. Belangrijke waarde wordt gehecht aan een publiciteitscampagne rond de verkiezing. Het is ook de bedoeling dat de media meer over het onderwerp gaan schrijven. Minstens 100 gemeenten moeten aandacht besteden aan de verkiezing en minimaal 50 moeten er daadwerkelijk aan mee gaan doen.

Met een groep van 15 ambassadeurs is in augustus een voorzet voor een verkiezingsplan gemaakt. Dat wordt nu in de combinatie bestudeerd, verder uitgewerkt en fijngeslepen. In de loop van oktober moeten de plannen ingeleverd worden en gaat de opdrachtgever bepalen welke combinatie de verkiezing gaat organiseren en uitvoeren. Als onze comibinatie aan het langste eind trekt, dan zijn wij als VN-ambassadeurs aan de beurt. We zien dit als een mooie kans om als ambassadeurs onder de aandacht van onze gemeenten te komen. In het voorstel dat we de combinatie hebben voorgelegd is een prominente rol weggelegd voor de VN-ambassadeurs. We hopen in een volgende nieuwsbrief wat meer over dit plan te kunnen vertellen. Dat lijkt ons nu nog niet zo handig i.v.m. de concurrentie.

Meer artikelen...