7 actiepunten

  1. Organiseren van inclusie netwerken rondom een thema of regio.
  2. Ervaring en kennis over inclusie verspreiden.
  3. Aan de kaak stellen van misstanden en bijdragen aan oplossingen.
  4. Zichtbaar maken van de groep mensen die een inclusieve samenleving willen.
  5. Pleiten bij o.a. overheden, politiek, werkgevers en onderwijs voor betere rechten en kansen.
  6. Toezien op de naleving van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.
  7. Contacten leggen met initiatieven en organisaties in binnen- en buitenland.