Het is tijd voor Inclusie!

Het is tijd voor Inclusie!

Door: Fini de Paauw, VN-ambassadeur te Sluiskil (Zeeuws Vlaanderen)

Beste leden van de vereniging, VN-ambassadeurs en alle anderen die dit lezen,

Ik heb jullie hulp nodig. Samen met enkele collega’s en een enkel beoogd Kamerlid ben ik een brief aan het schrijven aan de formateur van onze nieuwe regering. Die brief moet er toe leiden dat Inclusie een krachtig onderdeel van het regeerakkoord wordt na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De brief gaat ook een voorzet omvatten voor een passage voor dat regeerakkoord en doet suggesties om voorgestelde ambities ook concreet te maken. Hieronder lees je wat ik de afgelopen tijd van jullie heb gehoord. Daar zal de brief over gaan. Jullie kunnen mij helpen om andere partijen dan wijzelf achter deze brief te krijgen.

We willen gelijke behandeling, inclusief onderwijs, een inclusieve arbeidsmarkt, passende en reguliere vervoersmogelijkheden, passende uitkeringen, volwaardig burgerschap, een bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving voor iedereen.
Kortom we willen volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij!

We zijn anno nu aangekomen bij het punt waarop we grote(re) stappen kunnen en moeten zetten. Er is bruikbare wetgeving: we hebben het VN-verdrag Handicap, er zijn Europese richtlijnen en ook het beeld wat mensen hebben van mensen met een beperking begint te kantelen. Er komt een gebrek aan mensen om de maatschappij draaiende te houden. En het begrip Inclusie begint in ons land door te dringen!

Ik denk dat we hier gebruik van moeten maken.

Ik wil een aantal speerpunten formuleren die onze achterban ten goede komt. En we moeten inzetten op het vormen van een grote coalitie in Nederland die “eist” dat onze samenleving echt inclusief wordt! Capacity Building dus! Als partners voor de coalitie denk ik natuurlijk aan onze eigen organisaties en alles wat daar onder hangt (vereniging Inclusie Nederland, Coalitie voor Inclusie en de VN-ambassadeurs) maar ook en vooral aan partners buiten onze eigen bubbel!

Denk aan: VNG; IPO; VNO/NCW; MKB-Nederland; FNV; CNV; SER; Consumentenbond, Migranten organisaties en Geloofsgemeenschappen.

Voorgaande lijst is niet uitputtend dus “vergeten” landelijke organisaties kunnen er nog bij. Laat ze me weten. En laat me weten als je mensen bij deze organisaties kent:

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 06 534 456 22
Meteen doen het is zo 17 maart geweest!

Ons verhaal moet zijn dat Inclusie goed is voor iedereen en dat iedereen mee profiteert van Inclusie. Kortom als je inclusie ziet als een verdienmodel wordt iedereen er beter van. Inclusie is geen kostenpost maar een investering in de samenleving van de toekomst.
De punten die wij inbrengen moeten we daar ook op enten. Dat is niet zo erg moeilijk want daar zijn vele onderzoeken naar gedaan en er is veel bewijs voor.
Meedoen levert iedereen winst op; qua gezondheid, arbeid, etc…..

De speerpunten van ons blijven:

 • Onderwijs: Inclusief onderwijs, expertise in het reguliere onderwijs inbrengen
 • Arbeid: Zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in bedrijfsleven en organisaties
 • Vrije tijd: Meedoen aan alles, zo regulier mogelijk          
 • Toegankelijkheid: Inclusief ontwerpen, bouwen en renoveren
 • Vervoer: Alle vervoer zelfstandig toegankelijk
 • Zelfstandigheid: Eigen keuzes maken in elke levensfase en situatie

Deze punten zijn niet heilig. We hebben nog een paar weken om er over te discussiëren. Aanvullingen zijn welkom. Laat me vooral jouw zienswijze weten, die probeer ik dan in de uitwerking mee te nemen.

Te denken valt aan:

 • Echte minister van/voor Gehandicaptenzaken / Inclusie.
 • Naleven en uitvoeren van de VN- en EU-resoluties met betrekking tot inclusie
 • Uitvoering geven aan de invoering van het VN-verdrag Handicap
 • Ondernemers uitnodigen op bijeenkomsten van de VN-ambassadeurs en vereniging
 • Wetgeving uitbreiden bijvoorbeeld zoals in Spanje
 • Begrijpelijke taal gebruiken

Vast moet blijven staan dat we moeten blijven vechten voor onze rechten!

Niets over ons, zonder ons!!!!

Bijeenkomst VN-ambassadeurs met Provincie Drenthe

Live of niet live in Drenthe?

Op 4 september 2020 kwam het er toch nog van in Drenthe. Begin mei zou het al gebeuren. Dat kon natuurlijk niet vanwege “de eerste golf”. Meteen een nieuwe datum  gepland, optimisten die we zijn. Aangezet ook door gedeputeerde Hans Kuipers, die erg graag in gesprek kwam. En dit ging precies goed. Zo schreeuwden 25 ambassadeurs voor het VN-verdrag Handicap en een delegatie van de provincie Drenthe elkaar in groepen over anderhalve meter toe in een grote vergaderzaal bij Van der Valk in Assen. Een handvol mensen was op afstand via een ZOOM verbinding aanwezig.

anderhalvemeter Assen 1 1

foto 1: deelnemers in gesprek

3 maanden te laat. Dit sfeerverslag komt wat laat. Maar beter laat dan nooit. Want vooralsnog was dit de enige live bijeenkomst in het project “VN ambassadeurs versterken elkaar”. We hadden zo gehoopt dat ook de collega’s in andere provincies een ontmoeting konden organiseren. Qua timing had Drenthe achteraf gezien mazzel.

Programma. In het van der Valk kwamen ambassadeurs bij elkaar uit verschillende hoeken van Drenthe. De doelstelling was dat alle deelnemers elkaar leerden kennen. Het programma bestond uit 3 gedeelten. Tussen de delen wisselden de ambassadeurs van plek. In het eerste deel vertelden 5 ambassadeurs over een onderwerp waarmee zij als ambassadeur bezig zijn geweest in hun eigen omgeving. Om elkaar te inspireren. In het laatste gedeelte spraken ze met elkaar over een vraag van één van de deelnemers.

De Provincie Drenthe. Het tussendeel stond in het teken van de provincie. Hans Kuipers en twee collega’s van het provinciehuis sloten aan bij de lunch om kennis te maken. Aansluitend vertelde Grietje Liezen over de sociale agenda van de provincie en de ambitie om voor de provincie een inclusieraad te vormen. Ook de provincie wordt geacht het VN-verdrag Handicap na te leven en inclusie na te streven. Ter plekke stond een aantal ambassadeurs op om deze raad te versterken.

anderhalvemeter Assen 2

foto 2: deelnemers in gesprek

De inhoud. De onderwerpen waarover gesproken is, staan hieronder. Op deze plek is te weinig ruimte om alle onderwerpen uitgebreid te beschrijven. Maar benader vooral de ambassadeurs die genoemd staan voor meer informatie over de onderwerpen die bij hun namen staan.

Inspiratie door deelnemers:

Vragen van deelnemers:

Digitale toegankelijkheid – Wouter Bolier
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanpak Lokale Inclusie Agenda – Willemijn Döpp
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verkiezingen voor iedereen – Irene Langenkamp
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stadsvloer Emmen – Annie Huizing
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toegankelijk bouwbeleid – Hendrik Jan Menninga
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

“geen geld voor het sociaal domein” – Harm Hendriks
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

“Zuidlaren op de pot” – Jeroen Veltheer
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zelf filmpjes maken – Christian Hilbrands
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sociale Agenda Drenthe - Grietje Liezen 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gangmaker Drenthe - Johan Weishaupt 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.40 of 80 ambassadeurs. Op de kaart in Drenthe staan ongeveer 40 VN-ambassadeurs. Maar we kennen er in Drenthe zeker 80. Een aantal deelnemers kende elkaar al. Zij zijn leden van het VN panel van Tynaarlo en de Werkgroep Iinclusie van Emmen. Door de wisselingen tussen de programmaonderdelen hebben veel ambassadeurs elkaar aardig leren kennen.

Moe maar voldaan. We zijn waanzinnig verwend op 4 september door de provincie Drenthe. Die zorgde voor de locatie en de lunch. De coronarichtlijnen, maakten het niet gemakkelijk. Met 6 of meer in één groep op anderhalve meter en 4 groepen in één ruimte was even behelpen. De afstand was erg groot om te overbruggen, het gezelschap was divers met ook tolken en assistenten. Maar we kwamen er uit. Met onze persoonlijke lunchtassen sloegen we ons door deze dag.

anderhalvemeter Assen 3

foto 3: deelnemers in gesprek

Op naar de volgende. We schrijven deze terugblik midden in “de tweede coronagolf”. We wilden vóór de Kerstdagen nog een keer. Veel mensen hadden over meer dan 2 onderwerpen willen meepraten of –luisteren. Het is ons nog niet gegund. Maar we zijn van plan wel te gaan plannen. Dan gaan we op zoek naar een plek waar we ook de wisselformule kunnen hanteren. Maar dan wel in aparte ruimtes. We zetten onze zinnen op het Drenthe College, waar onze Friese collega ambassadeurs een STERK-plaats zijn gestart.

ZOOM en nog eens ZOOM. In de tussentijd ZOOM-en we ons suf in Drenthe. Johan Weishaupt nam het stokje van Hendrik Jan en Jeroen om als gangmaker op te treden. Iedere week is er wel een treffen van enkele Drentse ambassadeurs op dit videobelplatform. ZOOM is ons vangnet om in deze tijd elkaar toch meer en meer te leren kennen. 25 is nog geen 80 immers!

--------

Een filmpje over de Sociale agenda Drenthe is te zien via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=L0SXIo8C4NI

Inclusieborrel 9 oktober 2020 via beeldbellen

beeldbellen
De 4de Inclusieborrel is op vrijdag 9 oktober 2020 van 16:00 – 17:30 uur: met als thema toegankelijkheid

Het onderwerp van onze Inclusieborrel tijdens de Week van de Toegankelijkheid is zo goed als vanzelfsprekend: toegankelijkheid.
We willen als vereniging Inclusie Nederland ook tijdens deze inclusieborrel ervaringen met elkaar delen. 
En inspireren om acties te ondernemen die tot de verbetering van ons dagelijks leven lijden.
Toegankelijkheid speelt een rol op alle levensterreinen. In het kader van deze Inclusieborrel focussen wij op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, met speciale aandacht voor treinvervoer.
We hebben experts van NS en ProRail uitgenodigd om toe te lichten welke stappen zij hebben gezet om het reizen met de trein toegankelijker te maken en welke stappen de komende jaren worden gerealiseerd.
Onze gasten van NS zijn Marthe Vlaskamp, Programmamanager toegankelijkheid, Joost Nagtzaam, Business consultant toegankelijkheid en Mariska Noorloos, Manager toegankelijkheid.
ProRail is vertegenwoordigd door Bram ’t Mannetje, Programmamanager Toegankelijkheid.
Margit van Hoeve, initiatiefnemer themanetwerk toegankelijk openbaar vervoer van de Coalitie voor Inclusie praat ook met ons mee.
De reizigers zijn ook vertegenwoordigd tijdens de plenaire sessie: Taco Nijhoff en Ingrid van Kranen, deskundigen op het gebied van toegankelijkheid presenteren hun aandachtspunten.
Vervolgens kunnen wij met ons eigen drankje en hapje via ‘Zoom kamers’ in kleine groepjes zitten, om onze ervaringen met treinreizen te delen en verbeterpunten in te brengen. 
met rolstoel zelfstandig de trein in

Er is ook behoefte aan het verbeteren van communicatie tussen de managers van het toegankelijkheidsprogramma en de reizigers.
We gaan in de aparte ‘Zoom kamers’ ook nadenken hoe wij dit kunnen realiseren.
Eén van de voorstellen is om de website van de Coalitie voor Inclusie als communicatieplatform in te zetten. Andere voorstellen en ideeën zijn welkom. 

Aanmelden graag uiterlijk 7 oktober via email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Je ontvangt daarna verdere instructies en een ZOOM link.
Graag tot 9 oktober!

Landelijke check digi-toegankelijkheid, doe mee!

toegankelijkheidsverklaring label
Drentse VN-ambassadeurs maakten een plan om die toegankelijkheid door de hele provincie in kaart te brengen. Dit maakte Ieder(in) zo enthousiast dat ze de actie ook in haar achterban heeft verspreid. We roepen nu ook ALLE 420 VN-ambassadeurs op om aan te sluiten.

Ieder(in) organiseert namelijk ook spreekuren om mensen te helpen. Enkele ambassadeurs gaan daarbij assisteren. Begin dit jaar maakten we al afspraken om zo veel mogelijk informatie samen te verspreiden naar onze achterbannen.

Wij verspreiden de Drentse variant van de actie. Die is wat uitgebreider dan die van Ieder(in). Maar het onderdeel Toegankelijkheidsverklaring is exact hetzelfde. Dus daarvoor kunnen de VN-ambassadeurs ook terecht op het spreekuur van Ieder(in). Je mag natuurlijk zelf weten of je mee gaat doen.
En als je meedoet, bepaal je zelf of je je beperkt tot de Toegankelijkheidsverklaring of ook de andere onderdelen uit de Drentse variant meeneemt.

Klik op de volgende link voor: Checklist Toegankelijkheidsverklaring van Ieder(in)

Voor de Drentse handreiking “Check toegankelijkheid overheidswebsites”  download deze in de volgende links:  PDF of in Word

De bedenkers zien deze actie als een kans om in goed gesprek te komen met gemeenten. Het is concreet, behapbaar en nu urgent. Dat helpt en vergroot de kans op succes. Ongetwijfeld zal er het nodige over in de media verschijnen ook. Dat geeft de actie nog extra attentiewaarde.

Het checken van de website is één ding. Vervolgens een goede “sollicitatiebrief” schrijven is dan nodig om in gesprek te komen. In Drenthe vormen ambassadeurs uit verschillende gemeenten groepjes om die samen te maken. 3 weten en kunnen immers meer dan 1.
Op de pagina van de Coalitie voor Inclusie staat een kaartje met VN-ambassadeurs, volg hiervoor deze link
Via deze link download je een actuele lijst VN-ambassaderus in Word formaat. 
 

We blijven graag op de hoogte van jullie acitviteiten!
Bijvoorbeeld via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

Inclusieborrel 13 november 2020 via beeldbellen

beeldbellen

 

De 5de Inclusieborrel is op vrijdag 13 november 2020 van 16:00 – 17:30 uur
Graag zien we iedereen weer bij de deze inclusieborrel, via internet beeldbellen op 13 november om 16.00 uur
En zeg het voort hè! Iedereen is welkom. Hoe meer zielen .... 

De borrel staat in het teken van het ambassadeurschap voor het VN-verdrag Handicap, ons "werk" dus.
Tijdens de laatste Inclusieborrel in oktober werd de Tweede Kamer verkiezing van 17 maart 2021 in dit verband genoemd.
Daar gaan we ook van gedachten over wisselen na de warming up. Fini de Paauw komt met voorstellen om de landelijke politiek te prikkelen.
En om je al vast voor het thema op te warmen vind je bij deze uitnodiging een samenvatting van het landelijk actieplan verkiezingen.
Wie daarover meer wil weten: https://vng.nl/nieuws/actieplan-toegankelijk-stemmen-breed-gesteund-initiatief 

Meld je uiterlijk 11 november aan via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Je ontvangt daarna verdere instructies en een ZOOM link voor het beeldbellen.


Graag tot 13 november!
Bestuur vereniging Inclusie Nederland

Word jouw gemeente de meest toegankelijke in 2021?

Hardenberg MTG 2018
In 2018 won Hardenberg de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Vervolgens werd Rick Brink, fractievoorzitter van het CDA in die gemeente, onze minister van Gehandicaptenzaken. Zou het toeval zijn? In 2021 wordt er weer een verkiezing georganiseerd. Misschien dus een kans om de opvolger van Rik te worde! Afgelopen voorjaar publiceerde de Vereniging Nederlandse Gemeente de inschrijving.
Wij zijn als netwerk van VN-ambassadeurs in een combinatie met Movisie, O-Utrecht en Zorgbelang Inclusief gestapt. We kunnen jullie melden dat we inmiddels tot één van de vijf “combinaties” behoren die nu meedingen om deze opdracht te gaan uitvoeren.

De verkiezing heeft als belangrijkste doel om meer gemeenten aan de slag te krijgen met het VN-verdrag Handicap. Maar ook het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen gemeenten moet gestimuleerd en de bewustwording onder inwoners, bedrijven en andere organisaties moet groter. Belangrijke waarde wordt gehecht aan een publiciteitscampagne rond de verkiezing. Het is ook de bedoeling dat de media meer over het onderwerp gaan schrijven. Minstens 100 gemeenten moeten aandacht besteden aan de verkiezing en minimaal 50 moeten er daadwerkelijk aan mee gaan doen.

Met een groep van 15 ambassadeurs is in augustus een voorzet voor een verkiezingsplan gemaakt. Dat wordt nu in de combinatie bestudeerd, verder uitgewerkt en fijngeslepen. In de loop van oktober moeten de plannen ingeleverd worden en gaat de opdrachtgever bepalen welke combinatie de verkiezing gaat organiseren en uitvoeren. Als onze comibinatie aan het langste eind trekt, dan zijn wij als VN-ambassadeurs aan de beurt. We zien dit als een mooie kans om als ambassadeurs onder de aandacht van onze gemeenten te komen. In het voorstel dat we de combinatie hebben voorgelegd is een prominente rol weggelegd voor de VN-ambassadeurs. We hopen in een volgende nieuwsbrief wat meer over dit plan te kunnen vertellen. Dat lijkt ons nu nog niet zo handig i.v.m. de concurrentie.

Neem jij je gemeente op 23 september 2020 ook de maat? 

toetsenbord met likes dislikes
Op deze datum zouden de websites van alle (semi)overheidsinstellingen 100% toegankelijk moeten zijn. Een toegankelijkheidsverklaring moet daarover relevante informatie verschaffen. Het lijkt er op dat er nog veel te doen is. Dit is een kans voor ambassadeurs voor het VN-verdrag Handicap om bij je gemeente op een positieve manier onder de aandacht te komen. In Drenthe zijn ze er in ieder geval druk mee. Grijp jij die kans? Pak het op samen met andere ambassadeurs in jouw gemeente!
Lees of download via deze link een Word-document met tips en links.

 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn