File op het stembureau

Het VN-panel van Tynaarlo heeft zich afgelopen tijd gericht op verkiezingen. Er waren verkiezingen voor de provinciebesturen in maart en 23 mei 2019 volgen de verkiezingen voor het Europees parlement. Bij Visio De Brink in Vries is op een bijeenkomst besproken wat verkiezingen eigenlijk zijn en hoe stemmen in zijn werk gaat. Er was een stembureau opgezet met stemhokjes, stembussen en stembureaumedewerkers. Bewoners van Visio De Brink en VN-panelleden konden zo ervaren en bespreken hoe het op de echte stemdag in zijn werk gaat. Er is ook informatie verzameld over de programma’s van politieke partijen en besproken met de deelnemers. Ook stemwijzers zijn doorgenomen.vnpanel2

Arduin verdwijnt: gedwongen verhuizingen

Door José Smits

De Zeeuwse zorginstelling Arduin, met een reputatie van vooruitstrevende instelling die inclusie nastreefde voor mensen met een ernstige beperking, gaat verdwijnen. Arduin wordt overgenomen door ’s Heerenloo. Bewoners moeten gedwongen verhuizen van kleine woningen in de wijk, waar ze met 3 tot 6 personen samenwoonden, naar geclusterde groepswoningen. De nieuwe groepswoningen zijn voor steeds 8 bewoners en staan met 6 tot 8 geclusterd bij elkaar, totaal dus voor 48 tot 64 bewoners. De naam Arduin verdwijnt. Vereniging Inclusie Nederland heeft geprotesteerd tegen deze ontwikkeling omdat het reinstitutionalisering betekent en de individuele rechten van bewoners niet worden gegarandeerd. Zie ook dit bericht in de PZC.

Doe mee met de Europese verkiezingen

Er zijn verkiezingen voor het Europese parlement in mei 2019.

De Europese verkiezingen zijn belangrijk voor mensen met een beperking en hun familie.

De verkiezingen bepalen

  • wie voor hen spreekt in het volgende Europese parlement
  • Of er verbetering is van hun rechten in volgende jaren.

Inclusion Europe heeft een manifest gemaakt over hoe je mee kunt doen met de Europese verkiezingen in 2019.

Dit is deel 1 van het manifest

3: Wat kunnen kandidaten en hun partijen doen in de Europese verkiezingen in 2019

Er zijn 7 miljoen Europeanen met een verstandelijke beperking.

We hebben vele miljoenen familieleden en vrienden.

Alles bij elkaar gaat het om 20 miljoen mensen.

Wij hebben dagelijks te maken met discriminatie en uitsluiting van de samenleving.

Kinderen met een verstandelijke beperking kunnen niet naar de school gaan waar hun vrienden en buurkinderen naar toe gaan.

Jonge mensen met een verstandelijke beperking hebben minder mogelijkheden om een opleiding en training te krijgen voor werk.

Veel volwassenen mensen met een  beperking kunnen geen betaald werk krijgen.

Leven na Geweld: ‘Mijn grootste angst is dat ik terug moet naar een instelling”.

Vrouwen met een verstandelijke beperking lopen groot risico geweld mee te maken, ook in een zorginstelling. In een onderzoek van Inclusion Europe en Inclusie Nederland is nagegaan hoe vrouwen met verstandelijke beperkingen omgaan met de gevolgen van geweld en hoe dat hun mogelijkheid beinvloed om een leven op te bouwen in de samenleving.

Het rapport “Leven na Geweld van Inclusion Europe en Inclusie Nederland is gepresenteerd bij de belangenvereniging van mensen met een verstandelijke beperking LFB en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in Utrecht. Het rapport is in een engelse versie ook gepresenteerd  in het Europees parlement in Brussel.

Voor het onderzoek ‘Leven na Geweld’ is door onderzoekers Juultje Holla en Ellis Jongerius diepgaand gesproken met vrouwen met een verstandelijke beperking over hun leven toen zij nog in een instelling woonden, en hun leven nadat ze zelfstandig gingen wonen. De hoofdvraag was: welke impact hebben hun ervaringen met geweld op hun mogelijkheden om een inclusief leven op te bouwen in de samenleving. Het onderzoeksrapport zet ook (inter)nationale onderzoeksgegevens op een rij over de omvang van alle vomen van geweld die vrouwen met beperkingen ervaren.

2: Europese verkiezingen; wat kun jij doen?

Inclusion Europe heeft dit politiek manifest gemaakt om jou en anderen te helpen in de voorbereiding op de Europese verkiezingen (23 mei dit jaar). Wat kunnen mensen met een beperking, hun familie en vrienden doen?

Praat met kandidaten en partijen.

Zoek informatie over de kandidaten en hun partijen.

Schrijf naar hen.

Bel ze op en vraag om een ontmoeting.

Bij de ontmoeting, of als je ze belt of mailt:

  • Vertel de kandidaten dat ze makkelijk begrijpelijke informatie geven over de verkiezingen.
  • Vraag ze wat ze gaan doen als ze worden gekozen.

discriminatie op sexe, handicap en afkomst in onderwijs

In het speciaal onderwijs in Nederland zijn jongens in het algemeen en kinderen van allochtone herkomst in het bijzonder oververtegenwoordigd. Op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zitten tot drie keer meer jongens dan meisjes. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op reguliere basisscholen is de verdeling tussen meisjes en jongens ongeveer gelijk. Er zijn in die leeftijdsgroep net wat meer jongens dan meisjes. Maar in het speciaal basisonderwijs (voor leerproblemen en lichtere beperkingen) en in speciaal onderwijs (voor ernstige beperkingen en gedragsprobemen) zijn er twee tot drie keer meer jongens dan meisjes.

grafiekjongens

Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft geen verklaring voor het verschijnsel. Duidelijk is wel dat het grootste verschil tussen jongens en meisjes zichtbaar is bij verwijzingingen op grond van gedragsproblemen. Jongens worden in het onderwijs veel meer dan meisjes gezien als problematisch in gedrag.

Er zijn ook opmerkelijke verschillen in verwijzingen tussen kinderen met een Nederlandse achtergrond en kinderen met een migratieachtergrond. Net als bij sekse, maakt het voor het hebben van een leerprobleem of handicap in principe niet uit of een kind uit Nederlandse ouders is geboren of uit ouders met een migratie-achtergrond. Toch gaan naar verhouding meer kinderen met een migratieachtergrond naar speciaal onderwijs zo blijkt uit de navolgende grafiek. Het aandeel kinderen met migrantenachtergrond is 3 procentpunt hoger in speciaal onderwijs dan in regulier onderwijs.

migrantgrafiek

Bron Centraal Bureau voor de Statistiek.

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn