Denk aan beperking bij nieuwe normaal!

Een artikel van VN-ambassadeur Pieter Licht dat in de Leeuwarder Courant werd geplaatst. 

De maatregelen rond corona komen langzamerhand onze neus uit. Gelukkig zijn de maatregelen die nu genomen worden er allemaal op gericht om ons zo goed mogelijk het volgende tijdperk in te leiden, waarbij het risico van een post-coronadepressie wordt verkleind. De regering heeft in eerste instantie vele, bijna paniekachtige, (nood)maatregelen getroffen, die door de lokale politiek en bedrijven vrijwel blindelings zijn opgevolgd en intussen is iedereen zijn eigen creatieve oplossing gaan bedenken hoe om te gaan met zijn of haar nieuwe normaal in de samenleving.

Zo hebben restauranthouders bijvoorbeeld ‘kastronomie’ bedacht, cafés vragen uiteraard uitbreiding van de terrassen, supermarkten investeren in klanten(be)sturing, Retailagenda (een samenwerking van overheden, vastgoed- en winkelbedrijven) heeft de handreiking verantwoord bezoek winkelgebieden uitgebracht, om maar een paar voorbeelden te noemen. En in geen enkele van deze ideeën komt de (verplichte) toegankelijkheid voor mensen met een beperking voor.

Het kan nog erger: het openbaar vervoer ( bus, tram, trein en vliegtuig ) gaat weer functioneren, met mondkapjes en afstand dan wel, maar toch. Gelukkig is de NS nu aan het bedenken hoe ze het slechtzienden en blinden duidelijk kunnen maken waar ze wel en waar ze niet mogen zitten, omdat stickers voor hen nu eenmaal niet bleken te werken.  Uiteraard valt het vervoer voor gehandicapten, de WMO en de Valys, niet onder het openbaar vervoer. Je zal maar met een dwarslaesie in een grote rolstoel zitten; Normaal en gezond, alleen het onderstel functioneert niet en vervoer ook niet.

Erepenning voor VN-ambassadeur Sjoerd van Heesch

Het college van Waalwijk heeft op 1 mei 2020 besloten om de Erespeld van de gemeente Waalwijk toe te kennen aan S.J. (Sjoerd) van Heesch voor zijn verdiensten als VN-ambassadeur voor mensen met een beperking. Wethouder Dilek Odabasi sprak hem maandagmiddag vanuit de deuropening op gepaste afstand toe. Dit nadat Sjoerd de speld door zijn zusje kreeg opgespeld en Dilek voor het gesloten raam de oorkonde toonde. Lees hier het hele artikel. 

Sjoerd is al jaren een zeer actief VN-ambassadeur. Zowel in zijn woonplaats Waalwijk als in de hele provincie Brabant. Ook binnen het project VN-ambassadeurs versterken elkaar denkt en doet hij mee. We feliciteren Sjoer van harte met deze prachtige erkenning. 

 

Sjoerd 1

 

Wilhelmus in gebarentaal

IMG 8150

'Let's Talk' is een groep slechthorende- en dove mensen die sinds de coronacrisis is opgericht door Anita Noordhoff. 'Let's Talk' communiceert via ZOOM in bijzijn van schrijf- en gebarentolken met elkaar. De groep sluit aan bij de oproep van het Koninklijk Concertgebouworkest en gaat via ZOOM gezamenlijk op Koningsdag het Wilhelmus 'zingen' in gebarentaal. Zo begint deze nationale feestdag met een groots en positief gebaar van saamhorigheid in deze moeilijke periode, die voor doven en slechthorenden wel heel stil geworden is. De Koninklijke Familie is op de hoogte van dit initiatief.

Koningsdag

Op maandag 27 april om klokslag 10.00 uur, gaan ze samen het Wilhelmus uitdrukken in gebarentaal. Ieder doet dat vanuit eigen huis met behulp van ZOOM. Slechthorenden en doven zijn juist door de uitbraak van het cornavirus nog meer in een isolement terecht gekomen. 'Let’s Talk' biedt de groep doven en slechthorenden de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en zich met elkaar te verbinden. De groep is gestart op 15 maart. Inmiddels zijn er ruim 1.200 contacten geweest: op afstand maar toch met elkaar verbonden.

Nieuw Project: VN-ambassadeurs versterken elkaar!

Sinds 2013 laten steeds meer mensen in Nederland zich zien als ambassadeur voor het VN-verdrag Handicap. Een VN- ambassadeur werkt op zijn eigen manier en met eigen talenten en interesses aan de naleving van het VN-verdrag Handicap, ieder voor zich. De één is klein bezig, de ander pakt grotere uitdagingen aan. Inmiddels hebben meer dan 400 ambassadeurs deze beweging “van onderop” op de kaart gezet.   

 IMG 4233 minDoel van het project

De VN-ambassadeurs in de regio leren elkaar goed kennen. Daardoor gaan ze gebruik maken van elkaars kennis en ervaring en stimuleren ze elkaar in hun ambassadeurswerk. Het effect is dat individuele VN-ambassadeurs in hun eigen omgeving meer kracht ontwikkelen. Ze gaan meer doen, worden effectiever en versterken daarmee de naleving van het VN-verdrag Handicap in hun eigen leefomgeving. Dat kan omdat ze gebruik kunnen maken van support en ervaring van collega’s.

 Uitvoering

Het project wordt uitgevoerd in 5 regio's in Nederland (Drenthe, Friesland, Noord- Brabant, Noord-Holland en Zeeland). Door drie keer in de projectperiode een regionale ontmoeting met zo veel mogelijk VN-ambassadeurs te organiseren werken we aan de doelstelling.  Zo leren de VN- ambassadeurs elkaar regionaal kennen, wisselen ideeën en ervaringen en contactinformatie uit en nemen dat mee in hun activiteiten.

Daarnaast willen we in het project de vaardigheidstraining “de VN-ambassadeur vertelt” van PGO Support nieuw leven inblazen in de regio en samenwerken met landelijke organisaties zoals de Alliantie implementatie VN-verdrag, VNG en de Coalitie voor Inclusie om infromatie en training beschikbaar te maken voor VN-ambassadeurs. 

Lees meer nieuwsberichten op onze projectenpagina: http://www.inclusienederland.nl/projecten

Regionale trekkers

Om het project goed uit te voeren zijn in elke regio ervaren VN-ambassadeurs aangesteld als trekker. 

Drenthe: Hendrik Jan Menninga. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Friesland: Pieter Licht. E-mail: E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Telefoon: 058-2570479

Noord- Brabant: Sjoerd van Heesch:E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Telefoon: 0416440222

Noord- Holland: Annemieke Goudsmit: E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Telefoon: 06-55 98 50 99

Zeeland: Alex de Vos: E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Telefoon: 06-46169430

Het project wordt met subsidie van ZON-mw van uit het project Voor Elkaar uitgevoerd door Vereniging Inclusie Nederland. Projectcoordinator is Jeroen Veltheer. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Schaduwrapportage VN-verdrag Handicap

In 2016 is het VN verdrag inzake rechten van personen met een handicap in Nederland ingevoerd. Bijna alle landen op de wereld hebben dit mensenrechtenverdrag nu ingevoerd.

In december 2019 is een rapport gemaakt waarin staat of mensen met een beperking in Nederland inmiddels hebben gemerkt of hun rechten zijn verbeterd. Voor het rapport is gesproken met mensen met een beperking over hun ervaringen. Ook zijn tientallen onderzoeksrapporten verwerkt.

Het rapport is heel kritisch.

  • Mensen met een beperking ervaren eerder achteruitgang dan verbetering. Werkloosheid en armoede is bijvoorbeeld toegenomen onder mensen met een beperking.
  • Er zijn meer gedwongen behandelingen en opnamen in zorginstellingen.
  • Er is een groot tekort aan betaalbare toegankelijke woningen.
  • Meer kinderen met een beperking moeten verplicht naar aparte speciale scholen.  
  • De regels voor het toegankelijk maken van gebouwen en omgeving is verslechterd.
  • Mensen met een beperking voelen zch niet gehoord, niet betrokken en voelen zich gedsicrimineerd. Het blijkt niet makkelijk om klachten over discriminatie in te dienen.
  • Gemeenten moeten sinds 2015 de ondersteuning voor mensen met een beperkging regelen, maar ze bezuinigen teveel. Weinig gemeenten hebben een locaal plan om het VN verdrag in te voeren.
  • De Nederlandse regering heeft een actieplan om het VN verdrag in te voeren. Volgens dit rapport van gehandicaptenorganisaties is dat actieplan van de regering veel te vaag en er staan bijna geen acties in. De regering verzamelt zelf geen concrete informatie. Daardoor weet de regering nu niet wat goed gaat en wat fout gaat vor mensen met een beperking.

Hier kun je meer lezen over het rapport. https://iederin.nl/bibliotheek/vn-verdrag-handicap/

En kun je het rapport, de samenvatting en bijlagen downloaden

Jose Smits

Corona: tips en makkelijk te lezen info

Door het Corona virus zitten we allemaal veel thuis. We kunnen niet naar werk, dagbesteding of school gaan. Er zijn gelukkig wel veel nieuwe mogelijkheden om thuis leuke dingen te doen via de computer. Muzikanten die normaal optreden, doen het nu bijvoorbeeld thuis en laten je alles volgen via een livestream of via youtube. Leerkrachten kunnen ook via de computer lessen geven of vragen beantwoorden.

Er is een website met veel tips en links voor mensen met een beperking. De website, gemaakt door zorgaanbieder 's Heerenloo,  geeft bijvoorbeeld een link naar de dierenlessen van Freek Vonk. Er is een link naar een website waar je gratis makkelijk lezen boeken kunt downloaden.  Er is ook een museum die schilderijen laat zien en die daar uitleg bij geeft. En sites met beweegtips.

Hier lees je informatie over het Coronavirus in makkelijke taal. Een publicatie van Inclusion Europe 

Ons doel is niets minder dan de samenleving veranderen

Iedereen wil een zelfstandig leven, ook mensen met een beperking. Het betekent een eigen huis, voldoende inkomen, mensen om je heen van wie je houdt, zelf keuzes maken, iets kunnen doen (werk bijvoorbeeld) wat waardevol is voor jezelf en anderen. Op een congres juni 2019 in Vilnius, Litouwen kwamen honderden mensen met een beperking en hun familieleden/vrienden bij elkaar om te bespreken hoe dat recht op zelfstandig leven vorm moet krijgen.

Er werd gesproken over de duizenden mensen die overal in Europa nog vastzitten in gesloten instellingen. Er werd gesproken over armoede en gebrek aan goede ondersteuning in de samenleving. Er waren ook sprekers die vertelden hoe ze zijn ontsnapt aan de dwang in een instelling en een eigen leven opbouwden.

Op de conferentie in Vilnius waren vertegenwoordigers van vereniging Inclusie Nederland en de belangenorganisatie van mensen met een verstandelijke beperking LFB aanwezig. Jose Smits, secretaris generaal van Inclusion Europe en bestuurslid van vereniging Inclusie Nederland sloot de conferentie af met een samenvatting. Hier is haar verhaal in het Engels te lezen. Hier vind je een impressie van de conferentie met foto’s. Lees hierna haar verslag in het Nederlands.

eia2019

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn