Crowdfunding for Self-Advocacy Leadership Summit

Inclusion International invites you to join us for an hour long webinar on crowdfunding on Thursday May 26, 2016 at 10am ET.

We want to help people with intellectual disabilities and their families attend our global conference, Shaping the Future and global Self-Advocacy Leadership Summit being held in Orlando, Florida, October 27 – 29, 2016.

We know it can be hard to get resources to travel so we are starting a campaign to help people use crowdfunding to raise money to get there. The webinar will provide key points on how to successfully run a crowd funding campaign. We will be offering ongoing support to people who are interested in trying this new approach to individual fundraising. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8111185613753275907

Ervaringsdag VN Panels 19 mei 2016

Op 21 januari heeft de Tweede Kamer besloten om het “verdrag voor de rechten van personen met een handicap” van de Verenigde Naties (VN-verdrag) te bekrachtigen. De Eerste Kamer behandelt het VN-verdrag op dit moment. We verwachten dat ratificatie 1 juli 2016 een feit is. Als u de discussie heeft gevolgd, heeft u begrepen dat gemeenten een “lokale inclusieagenda” op moeten stellen. Wat nu? Wat is dat? Wat moet er op die agenda staan? Dit zijn vragen die u nu waarschijnlijk bezighouden.

Onze organisaties zijn betrokken bij experimenten met VN panels in de gemeenten Tynaarlo, Winsum en Oldambt. Panels groepen burgers met verschillende beperkingen die op eigen kracht in hun omgeving er voor willen zorgen dat iedereen mee kan doen. Anders gezegd, willen zij de toegankelijkheid van onze samenleving vergroten. Zij bieden zich aan als gevraagd of ongevraagd gesprekspartner voor diegenen die hun ervaringsdeskundigheid kunnen gebruiken. http://www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/vn-panels-in-positie

Op donderdag 19 mei organiseren wij een gelegenheid om van panelleden, betrokkenen en initiatiefnemers te horen wat de ervaringen met de VN panels tot dusver zijn. U bent van harte welkom om aan te sluiten. En met al deze verzamelde deskundigheid gaan we u natuurlijk ook helpen met uw lokale inclusie agenda. De gemeente Westerveld is deze dag uw gastheer. Lees hier de uitnodiging. 

 

Nederlands onderwijs in strijd met VN verdrag

In het VN Verdrag voor de Rechten van personen met een handicap staat in artikel 24 dat kinderen en volwassenen met een beperking recht hebben op inclusief onderwijs. Vereniging Inclusie Nederland merkt dat veel kinderen in de praktijk dat recht niet krijgen. Een paar duizend kinderen met een beperking gaan in Nederland nooit naar school. Meer dan 80% van de kinderen met een verstandelijke beperking moeten ,of ze willen of niet, naar speciale scholen. Jongeren met een verstandelijke beperking worden vaak geweigerd voor een beroepsopleiding. Dat is allemaal in strijd met het VN Verdrag, vindt Inclusie Nederland.
 
De vereniging heeft daarom een brief geschreven aan het VN Comite in Geneve dat toeziet op naleving van het VN verdrag. Inclusie Nederland vindt dat alle scholen in Nederland breed toegankelijk moeten worden voor leerlingen met een beperking. Niet alleen mensen met een beperking profiteren daarvan. Iedereen krijgt beter onderwijs als het onderwijsyssteem meer rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Het VN comite publiceert in 2016 een nadere uitleg (general comment) over artikel 24 van het VN verdrag. Het Comite heeft op basis van landenrapportages gemerkt er veel onduidelijkheid is over wat het recht op onderwijs uit artikel 24 nu precies betekent. Het comite vindt dat het recht op onderwijs recht op incusief onderwijs betekent en pleit voor het algemeen toegankelijk maken van alle scholen voor alle kinderen. Het VN comite heeft maatschappelijke organisaties opgeroepen aan te geven wat zij vinden van die visie. Daarom schreef Inclusie Nederland de brief. De vereniging kon dit doen met steun van het Open Society Institute en Inclusion Europe.
 

De Canta taxi in Amsterdam

In Amsterdam rijdt de Canta taxi rond. Het is een initiatief van Shazia Ishaq , oprichtster van de stichting MOI in de Indische buurt. Shazia kwam spreken over dit opmerkelijke initiatief op een borrelbijeenkomst van Inclusiened in de Indische buurt in Amsterdam. De Canta taxi illustreert een belabngrijk thema van Inclusie Nederland: handicap en werk en de mogelijkheden in een andere economie, waarin ook mensen met een handicap betaald werk hebben en we solidair zijn met elkaar, ook op de arbeidsmarkt. Lees hier meer over het thema.

 

Deel je ervaring over inclusie

Na de bekrachting van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking door de Tweede en Eerste Kamer wordt gekeken of landen zich aan de afspraken houden. Hiervoor worden officiële rapportages gemaakt door de regering en het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is het de gewoonte dat mensen zelf een alternatieve rapportage maken. Inclusie Nederland vindt het belangrijk dat er over de invoering van dit VN-Verdrag ook een alternatieve rapportage komt. Dus een rapportage van mensen zelf, over hoe het dagelijks leven met een beperking echt gaat in Nederland. Uw verhaal is hiervoor ook van belang. Deel uw ervaring met de inclusieve samenleving op www.vnvertelpunt.nl

Lees hier het VN verdrag in makkelijke taal.

Leadership training in Brussel

Door Jeanet Wardenier.

Ik ben gevraagd door Inclusie Nederland of ik zin had om mee naar Brussel te gaan voor een Leadership training voor belangenbehartigers. Dit was georganiseerd vanuit Inclusion Europe. Hier heb ik een mail gehad over wat de training inhoud. En na dit te hebben gelezen heb ik hier antwoord op gegeven en overleg gehad met mijn coach Rietje wat ik zou gaan doen. Ik ben samen met Heleen Hartholt (coach) en Jeroen Veltheer die als ouder van kinderen met een beperking meedeed aan de training, drie dagen naar Brussel geweest.

Ik ben gevraagd om aan deze training deel te gaan nemen om een projectplan te kunnen gaan schrijven en te leren wat daarvoor nodig is. We hebben uitleg gehad over wat er nodig is om als belangenbehartiger in Europa aan het werk te kunnen gaan. 

Jeanet Wardenier, LFB Wolvega, www.lfb.nu/wolvega 

jeanet aan het werk tijdens de training

 

VN ambassadeurs en panels actief in gemeenten

Het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap wordt in 2016, ingevoerd als Tweede en Eerste Kamer instemmen. VN ambassadeurs en VN panels zijn actief om duidelijk te maken wat mensen met een handicap verwachten. In februari 2015 maakte het VN panel Tynaarlo kennis met wethouder Henk Berends.  Het panel bestaat uit mensen met diverse beperkingen, van jong (14) tot oud (83) die verspreid over de gemeente wonen of werken. Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking stelt immers dat ook de gemeente rechtstreeks dient af te stemmen met de doelgroep als het gaat om plannen en beleid die hen raken. De wethouder vroeg het VN panel de toegankelijkheid van het gemeentehuis te gaan toetsen.

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn