Het is tijd voor Inclusie!

Het is tijd voor Inclusie!

Door: Fini de Paauw, VN-ambassadeur te Sluiskil (Zeeuws Vlaanderen)

Beste leden van de vereniging, VN-ambassadeurs en alle anderen die dit lezen,

Ik heb jullie hulp nodig. Samen met enkele collega’s en een enkel beoogd Kamerlid ben ik een brief aan het schrijven aan de formateur van onze nieuwe regering. Die brief moet er toe leiden dat Inclusie een krachtig onderdeel van het regeerakkoord wordt na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De brief gaat ook een voorzet omvatten voor een passage voor dat regeerakkoord en doet suggesties om voorgestelde ambities ook concreet te maken. Hieronder lees je wat ik de afgelopen tijd van jullie heb gehoord. Daar zal de brief over gaan. Jullie kunnen mij helpen om andere partijen dan wijzelf achter deze brief te krijgen.

We willen gelijke behandeling, inclusief onderwijs, een inclusieve arbeidsmarkt, passende en reguliere vervoersmogelijkheden, passende uitkeringen, volwaardig burgerschap, een bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving voor iedereen.
Kortom we willen volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij!

We zijn anno nu aangekomen bij het punt waarop we grote(re) stappen kunnen en moeten zetten. Er is bruikbare wetgeving: we hebben het VN-verdrag Handicap, er zijn Europese richtlijnen en ook het beeld wat mensen hebben van mensen met een beperking begint te kantelen. Er komt een gebrek aan mensen om de maatschappij draaiende te houden. En het begrip Inclusie begint in ons land door te dringen!

Ik denk dat we hier gebruik van moeten maken.

Ik wil een aantal speerpunten formuleren die onze achterban ten goede komt. En we moeten inzetten op het vormen van een grote coalitie in Nederland die “eist” dat onze samenleving echt inclusief wordt! Capacity Building dus! Als partners voor de coalitie denk ik natuurlijk aan onze eigen organisaties en alles wat daar onder hangt (vereniging Inclusie Nederland, Coalitie voor Inclusie en de VN-ambassadeurs) maar ook en vooral aan partners buiten onze eigen bubbel!

Denk aan: VNG; IPO; VNO/NCW; MKB-Nederland; FNV; CNV; SER; Consumentenbond, Migranten organisaties en Geloofsgemeenschappen.

Voorgaande lijst is niet uitputtend dus “vergeten” landelijke organisaties kunnen er nog bij. Laat ze me weten. En laat me weten als je mensen bij deze organisaties kent:

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 06 534 456 22
Meteen doen het is zo 17 maart geweest!

Ons verhaal moet zijn dat Inclusie goed is voor iedereen en dat iedereen mee profiteert van Inclusie. Kortom als je inclusie ziet als een verdienmodel wordt iedereen er beter van. Inclusie is geen kostenpost maar een investering in de samenleving van de toekomst.
De punten die wij inbrengen moeten we daar ook op enten. Dat is niet zo erg moeilijk want daar zijn vele onderzoeken naar gedaan en er is veel bewijs voor.
Meedoen levert iedereen winst op; qua gezondheid, arbeid, etc…..

De speerpunten van ons blijven:

 • Onderwijs: Inclusief onderwijs, expertise in het reguliere onderwijs inbrengen
 • Arbeid: Zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in bedrijfsleven en organisaties
 • Vrije tijd: Meedoen aan alles, zo regulier mogelijk          
 • Toegankelijkheid: Inclusief ontwerpen, bouwen en renoveren
 • Vervoer: Alle vervoer zelfstandig toegankelijk
 • Zelfstandigheid: Eigen keuzes maken in elke levensfase en situatie

Deze punten zijn niet heilig. We hebben nog een paar weken om er over te discussiëren. Aanvullingen zijn welkom. Laat me vooral jouw zienswijze weten, die probeer ik dan in de uitwerking mee te nemen.

Te denken valt aan:

 • Echte minister van/voor Gehandicaptenzaken / Inclusie.
 • Naleven en uitvoeren van de VN- en EU-resoluties met betrekking tot inclusie
 • Uitvoering geven aan de invoering van het VN-verdrag Handicap
 • Ondernemers uitnodigen op bijeenkomsten van de VN-ambassadeurs en vereniging
 • Wetgeving uitbreiden bijvoorbeeld zoals in Spanje
 • Begrijpelijke taal gebruiken

Vast moet blijven staan dat we moeten blijven vechten voor onze rechten!

Niets over ons, zonder ons!!!!

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn