In Memoriam Jan Troost

16 mei 2023

In memoriam Jan Troost

Jan Troost  - foto Goedele Monnens
Jan Troost -  foto: Goedele Monnens


Op dinsdag 16 mei 2023 is Jan Troost van ons heengegaan. Jan was een van de grote boegbeelden van de gehandicaptenbeweging in Nederland. Vijftig jaar lang heeft hij op allerlei manieren gestreden voor een toegankelijker land en inclusie voor mensen met een beperking.   

Op zijn veertiende jaar begon hij al met activisme voor toegankelijkheid in Nijmegen, waar hij met andere jongeren in de Sint Maartenskliniek verbleef, vanwege zijn broze bottenziekte (Osteogenesis Imperfecta).

Jan was acht jaar lang als voorzitter van de landelijke CG-raad het gezicht van de beweging voor zowel de achterban als beleidsmakers en politici.

Vele ludieke actiegroepen volgden, zoals Terug naar de Bossen in 2011 als protest tegen de voorgenomen bezuinigingen op de zorg.

De ratificatie van VN-verdrag Handicap in 2016 was een belangrijke steun in de rug voor de gehandicaptenbeweging. Jan was sindsdien dan ook als VN-ambassadeur actief om het Verdrag op allerlei manieren onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld met zijn betrokkenheid bij het VN- Receptenmap en Koken met Troost.

Leden van de vereniging en VN-ambassadeurs hebben deelgenomen aan de landelijke congressen (Gelijk is Gelijk) die Jan met anderen over het VN-verdrag Handicap organiseerde in 2017 en 2019. En in 2022 organiseerde hij voor de derde een bijeenkomst, ditmaal in Nijmegen, vanuit zijn eigen bedrijf Inclusie Verenigt samen met lokale partners.
Door actief gebruik te maken van sociale media wist Jan veel mensen te bereiken met zijn onderhoudende filmpjes.
In 2022 verscheen zijn autobiografie ‘Troost Over Leven’, over 50 jaar belangenbehartiging en ondeugd. Humor is altijd in zijn werk en contacten kenmerkend geweest. Jan was voor iedereen zeer benaderbaar en altijd in voor samenwerking.

Tot in de laatste dagen van zijn leven bleef hij naar eigen zeggen “activist tot in de kist”, met onder ander een bezoek aan de Tweede Kamer. Om de kamerleden nog eens flink te wijzen op het belang van de invoering van het VN-verdrag Handicap.
Het voeren van eigen regie kenmerkt zijn leven, tot en met zijn laatste weken en dagen. De Prematoriumparty, waarbij hij bij zijn eigen uitvaart was, is daar een voorbeeld van.

Jan heeft aangekondigd dat zijn vele films als nalatenschap op een Youtube kanaal verzameld worden, zodat de geschiedenis bewaard blijft. En dat dit gebruikt kan worden voor onderzoek en de toekomst van de gehandicaptenbeweging.

We gaan Jan missen als onze gedreven, vasthoudende activist, maar vooral ook als een vriendelijk en verbindend mens.

We wensen zijn gezin, naasten en vrienden heel veel sterke met dit grote verlies.

Bestuur Vereniging Inclusie Nederland


Lees meer over Jan Troost via deze links:

https://troostoverleven.nl/boek/

https://troostoverleven.nl/

https://nos.nl/artikel/2474535-jan-troost-besluit-50-jaar-strijd-voor-rechten-gehandicapten-met-bezoek-kamer

https://vng.nl/artikelen/jan-troost-activist-tot-in-de-kist

https://www.gld.nl/nieuws/7935362/jan-troost-spreekt-kamerleden-toe-met-de-dood-in-de-ogen

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nog-een-keer-het-dieper-weten-van-jan-troost~b0aa706b/

Nieuws

NIeuws

Inclusieborrel 12 mei 2023 - Vrij kletsen
van 16:00 - 17:30 u via Zoomlink inclusieborrels
meer informatie in de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/1de16102ea36/pggvz9wx14-13526912

pexels askar abayev 5638834 small

 

illustratie van beeldbellen
ALV 2023 is verplaatst
Ledenvergadering Vereniging Inclusie Nederland
is verplaatst van vrijdag 12 mei naar 9 juni 2023 van 13:00 - 14:00 uur via Zoom

 Van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering 2023!

Beste leden,

Op vrijdag 9 juni houden we onze jaarlijkse ledenvergadering (ALV).
Dit jaar weer via Zoom.

Naast leden zijn andere belangstellenden ook van harte welkom.
Bij stemprocedures (zoals benoeming bestuursleden) mogen alleen betalende leden een stem uitbrengen.

Al je deelneemt, meld je dan voor 1 juni as. aan via deze email link: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Je ontvangt dan voorafgaand aan de vergadering via email documenten en een Zoom-link voor de vergadering.

 Agenda

Onderwerpen die op deze bijeenkomst aan de orde komen zijn o.a.
Inhoudelijk en financieel jaarverslag (2022)
Contributie 2023
Bestuurssamenstelling
Toelichting ZonMw Project 'VN-ambassadeurs versterken elkaar'
Activiteiten 2023
Samenwerking met Coalitie voor Inclusie in Platform voor Inclusief Nederland!
Rondvraag

We hopen elkaar via Zoom te ontmoeten op 12 mei,

het bestuur van Vereniging Inclusie Nederland

-----------------------

Freedom Fighters Festival!

fff.png

Het tweede Freedom Fighters Festival wordt georganiseerd op 
vrijdag 23 juni - zondag 25 juni 2023 Amsterdam
Muziek, dichten, lekker eten, informatie, debat en ontmoeten:
Het festival wil samen met de buurtbewoners jonge mensen met een handicap die niet kunnen spreken maar heel goed kunnen denken en schrijven zichtbaar maken en Amsterdammers laten genieten van hun creatieve kunnen, onder begeleiding van professionele lokale kunstenaars.
We organiseren voor iedereen interessante masterklassen.
Locatie: Buurthuis Meevaart - Balistraat 48a, 1094JN Amsterdam oost
Meer informatie over programma en aanmelden op de website: 
https://www.inclusiefonderwijs.nl/kopie-van-visie-1

-----------------------

Inclusieborrel 14 april 2023: "Hoe word je een film(st)er?" met Mari Sanders

beeldbellen 

 Zie uitnodiging via de nieuwsbrief:https://ap.lc/Y8SYw
aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoomlink inclusieborrels

------------------

Op 28 oktober 2022 heeft de ALV unaniem ingestemd met de benoeming van Farijal Emanuels als bestuurslid van de vereniging Inclusie Nederland.
Farijal zal de functie van penningmeester op zich nemen.
We zijn heel blij met deze versterking van het bestuur. Veel plezier en succes Farijal!
flower gcb6858af7 640

ALV verplaatst naar 6 juni 2022 - via Zoom

beeldbellen
Ledenvergadering Vereniging Inclusie Nederland

 
De ALV is verplaatst naar vrijdag 10 juni 2022 van 13:30 - 14:30 uur via Zoom


Van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering 2022!


Beste leden,

Op vrijdag 10 juni houden we onze jaarlijkse ledenvergadering (ALV).
Dit jaar weer via Zoom.

Naast leden zijn andere belangstellenden ook van harte welkom. 
Bij stemprocedures mogen alleen betalende leden een stem uitbrengen.

Al je deelneemt, meld je dan voor 6 juni as. aan via deze email link: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Je ontvangt dan voorafgaand aan de vergadering via email documenten en een Zoom-link voor de vergadering.


We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.
De functie van penningmeester is vacant.


Agenda

Onderwerpen die op deze bijeenkomst aan de orde komen zijn o.a.
  • Inhoudelijk en financieel jaarverslag (2021)
  • Contributie 2022
  • Bestuurssamenstelling
  • Toelichting ZonMw Project 'VN-ambassadeurs versterken elkaar'
  • Activiteiten 2022
  • Samenwerking met Coalitie voor Inclusie in Platform voor Inclusief Nederland!
  • Rondvraag

We hopen elkaar via Zoom te ontmoeten op 6 mei,

het bestuur van Vereniging Inclusie Nederland

www.inclusienederland.nl 

Inclusieborrel 11 maart 2022 via beeldbellen

beeldbellen

Inclusieborrel 
11 maart 2022 van 16:00 - 17:30 u (met aansluitend online borrel)
Thema: Hoe vooroordelen te verminderen of zelfs te voorkomen?  
Via deze Zoomlink

Van harte uitgenodigd voor de 19e inclusieborrel!
We hebben een interessant thema deze keer op de digitale tafel: H
oe vooroordelen te verminderen of zelfs te voorkomen?

Graag aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alleen na aanmelding ben je verzekerd van de materialen die getoond en gedeeld worden.

De plaats is nog immer ZOOM en de startijd stipt om 16.00 uur onder de bezielende leiding van Andrea. Vanaf 15.45 uur laten we jullie binnen. De link is als altijd dezelfde: https://us02web.zoom.us/j/84619637431?pwd=VlVsTEgvR1VraW9nL0FjbDFJdUtiQT09  

Voor oefenen in het werken met ZOOM kan je hier tussen 14.00-15.00 uur terecht. Het is van belang dat je weet hoe je virtueel je hand opsteekt en je microfoon aanzet als je daar het digitale verzoek voor krijgt van Andrea. Laat even weten als je hier gebruik van wilt maken. Dan staan we paraat.

We kondigden deze inclusieborrel eerder aan met “validisme”. Een nieuw woord voor ons, met een maar al te bekende inhoud. Dit heeft alles te maken met vooroordelen en aannames. Hanneke Felten van Movisie komt een toelichting geven over hun onlangs gepubliceerde onderzoek naar het verminderen van vooroordelen, het tegengaan van dat validisme. Movisie kwam tot vijf tips die daar aan bijdragen. Die tips gaan wij heeeeeeeeeeeel goed tot ons door laten dringen en in de kamergesprekken omzetten naar wat we er in het ambassadeurswerk mee kunnen of moeten. Dit thema hebben wij te danken aan de oplettendheid van vaste borrelaar Nico Smits. Hij warmt ons 11 maart nog wat extra op, over hoe je vooroordelen in de praktijk tegenkomt als ambassadeur. Opdat wij dat niet vergeten als we in de kamers aan het werk gaan met de tips van Movisie. 

Om 17.45 uur schenken we tenslotte een drankje uit onze eigen koelkast in ons eigen glas. Dat kan doorgaan totdat de laatste het ook voor gezien houdt.

Tot 11 maart!

Het borrelteam

Inclusieborrel 13 mei 2022  - via beeldbellen

Inclusieborrel 13 mei 2022  - via beeldbellen

animatie beeldbellen

Inclusieborrel via beeldbellen

Op 13 mei 2022 van 16:00 - 17:30 u  (met aansluitend online borrel)

Thema: Eigen Regie met PGB  

Beste leden,

Van harte uitgenodigd voor de inclusieborrel op 13 mei om 16.00 uur. 
Meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan krijg je de link nog een keer toegestuurd en krijg je na afloop ook presentaties en verslagen en de actuele activiteitenkalender.

We gaan op 13 mei toch nog aan de gang met het Persoons Gebonden Budget (het PGB). Dit is een hulpmiddel om je eigen zorg en ondersteuning in te richten, belangrijk om je leven vorm te gegeven op de manier zoals jij dat wilt, voor “eigen regie”!

Hans van der Knijff - in april helaas plots verhinderd - weet echt alles over het PGB. Hij werkt voor PerSaldo, de belangenvereniging van mensen met een PGB. Hans zet voor ons ins en outs van het PGB op een rij. In de gespreksgroepen bepalen we de vragen die we nog voor hem hebben. Vóór de afterparty met Andrea gaat Hans deze overgebleven vragen beantwoorden.

foto Hans van der Knijff - © Merlin Daleman
logo Per Saldo
www.pgb.nl 

Graag tot de 13e!

Het borrelteam.

Inclusieborrel 8 april 2022 via beeldbellen

Update; Wegens familieomstandigheden kan Hans van der Knijff niet deelnemen.
Er wordt een ander thema behandeld tijdens de inclusieborrel: Week van de Toegankelijkheid

--------

 

beeldbellen
Inclusieborrel 
8 april 2022 van 16:00 - 17:30 u (met aansluitend online borrel)
Thema: Eigen Regie met een PGB
Via deze Zoomlink

Van harte uitgenodigd voor de inclusieborrel op 8 april om 16.00 uur.
Meld je aan viaDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan krijg je de link nog een keer toegestuurd en krijg je na afloop ook presentaties en verslagen en de actuele activiteitenkalender

We gaan op 8 april aan de gang met het Persoons Gebonden Budget (het PGB). Dit is een hulpmiddel om je eigen zorg en ondersteuning in te richten, belangrijk om je leven vorm te gegeven op de manier zoals jij dat wilt, voor “eigen regie”!


Hans van der Knijff weet echt alles over het PGB. Hij werkt voor Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een PGB. Hans zet voor ons de ins en outs van het PGB op een rij. In de gespreksgroepen bepalen we de vragen die we nog hebben. Vóór de afterparty met Andrea gaat Hans de overgebleven vragen beantwoorden.

Tot 8 april!


Het borrelteam.

Inclusieborrel 11 februari 2022 via beeldbellen

beeldbellen

Inclusieborrel 11 februari 2022 van 16:00 - 17:30 u (met aansluitend online borrel)
Thema: Diversiteit & Inclusie
Via het vaste Zoomkanaal: https://us02web.zoom.us/j/84619637431?pwd=VlVsTEgvR1VraW9nL0FjbDFJdUtiQT09 

Tijdens deze 18e inclusieborrel staan we stil bij het thema Diversiteit & Inclusie. We zetten dan niet het VN-verdrag Handicap voorop, maar bekijken de inclusieve wereld waarover wij dromen vanuit van de verscheidenheid aan mensen. Na een prikkelende inleiding voeren we kamergesprekken met verschillende invalshoeken. Daarin ontdekken we hoe we eigenlijk tegen diversiteit en inclusie aan (kunnen) kijken.

We starten om 16.00 uur. Zorg er voor dat je op tijd binnen bent. Tot 15.45 uur kom je in de wachtkamer, daarna laten we je binnen. We proberen rond (lees meestal iets ná) 17.30 uur het programma naadloos te laten overgaan in de borrel voor diegenen die nog even aan de bar willen hangen. Dus zet je drankje op tijd klaar!

Meld je even aan via een email aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Als je dat niet doet en je komt wel dan is dat niet erg, maar je mist gegarandeerd de post en materialen die we nadien aan de deelnemers sturen.

En voor de niet- en slechtzienden. Het is goed bevallen om microfoons in het gezamenlijke gedeelte uit te zetten. Het op verzoek aanzetten van een microfoon vergt enige handigheid. Als je dat wilt oefenen, kan je daarvoor tussen 14.30 en 15.00 uur terecht op hetzelfde ZOOM-kanaal.

We hopen je te zien op 11 februari!

Het borrelteam

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn