Enquête hulpmiddelen in het recht op mobiliteit

CvdRvdMlogo VIN
Oproep enquête
Het College voor de Rechten van de Mens ziet in Nederland toe op de naleving van het VN-verdrag Handicap.
Ieder jaar stelt het College een monitorrapport op. De Monitor 2021 gaat over "toegang tot hulpmiddelen in het recht op persoonlijke mobiliteit".
Het College vraagt aan jou als VN-ambassadeur en/of ervaringsdeskundige aan te geven welke knelpunten je hierbij ervaart.
Met deze vragenlijst verzamelen we die. Het College bepaalt daarna welke knelpunten verder worden onderzocht.
Dus grijp je kans en zorg dat jouw ervaringen niet ontbreken!
De vragenlijst is op 15 april 2021 per email aan de VN-ambassadeurs gestuurd.
Via de volgende link kan je vragenlijst voor jezelf of iemand die je kent invullen: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/hulpmidden_recht_mobiliteit
Graag voor 29 april 2021 invullen.

VN-verdrag Handicap
Het recht op persoonlijke mobiliteit staat beschreven in artikel 20 van het VN-verdrag Handicap.
Dit recht houdt in dat je op het tijdstip en op de wijze van jouw keuze van A naar B moet kunnen komen tegen een betaalbare prijs.
Ook als dat moeilijk is vanwege een beperking. De overheid moet waarborgen dat iedereen zich met de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid kan verplaatsen. Hulpmiddelen kunnen nodig zijn om van dit recht te genieten.
In lid b van artikel 20 staat dat je dan "toegang moet hebben" tot die hulpmiddelen.
De overheid moet zorgen dat die hulpmiddelen jou ter beschikking staan tegen een betaalbare prijs.

Belangrijke links
Inhoudsopgave bij het VN-verdrag Handicap om sneller je weg te vinden in de verdragtekst

Nederlandse vertaling van het VN-verdrag Handicap met het recht op Persoonlijke mobiliteit in artikel 20

Blog op de website van de Coalitie voor Inclusie met uitleg over het recht op Persoonlijke mobiliteit en hoe dit verweven zit in het VN-verdrag Handicap

Brief van minister VWS aan de Tweede Kamer over het "Landelijk normenkader hulpmiddelen" en het "Actieplan hulpmiddelen" (31 januari 2020)

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn