Zelfstandig leven, eigen regie en de funeste invloed van de zorgregelgeving

Het probleem

Zelfstandig leven, bepalen met wie je woont, wat je doet, waar je leert, je vrienden mogen opzoeken; voor iedereen is dat allemaal vanzelfsprekend. Behalve voor mensen met een ernstige beperking. De lange reeks wijzigingen in de zorgregelgeving bedreigen de zelfstandige positie van mensen met een beperking.

Twintig jaar geleden golden zorginnovatie en het PGB als prachtige nieuwe instrumenten voor effectieve ondersteuning in eigen regie. Tegenwoordig overheerst wantrouwen en conservatisme.

Een gehandicapte is een halve fraudeur of een povere bedelaar die overvraagt. Eigen bijdragen zijn verhoogd. Begeleiding mag niet worden gebruikt voor “vrije tijd” of school. Er is weer dwang om zorg af te nemen bij “erkende” instellingen. Gehandicapten worden als produkten verhandeld op de zorgmarkt via grootschalige “aanbestedingen” door gemeente of zorgkantoor.

De oplossing

Vereniging Inclusie Nederland roept op mee te denken over een nieuwe strategie. Zelfstandig leven is voor iedereen mogelijk. Hoe dwingen we af dat de maatschappij onze visie deelt en de politiek dat recht op een eigen leven erkent en weer gaat organiseren. Ons eerste actiedoel: de Wet langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet moet zelfstandig leven mogelijk maken met voldoende budget en alle ruimte voor eigen regie. Graag ideeen en opmerkingen via de mail

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn