Uitkomsten enquête Vereniging

Kennis delen, bekendheid geven aan het VN-verdrag, samen initiatieven uitwerken om het ideaal, inclusie van mensen met een beperking, uit te dragen; zet mij in als ambassadeur en belangenbehartiger:het is een greep uit vele suggesties die een enquête onder de achterban ons opleverde. De enquête ging juli 2016 uit onder leden en donateurs van vereniging Inclusie Nederland IN. Het bestuur wilde weten wat er aan ideeën leeft in de achterban en hoe we elkaar kunnen versterken nu het nieuwe VN verdrag rechten van mensen met een beperking in juli 2016 van kracht is geworden in Nederland. Lees hier de volledige enquête resultaten.

Het bestuur weet dat veel mensen in hun eigen lokale omgeving bezig zijn met kleinere en grotere initiatieven, plannen hebben om belemmeringen in de samenleving op te heffen of op een andere manier te werken aan een inclusieve samenleving. Als vereniging willen we deze initiatieven zichtbaar maken, mensen met elkaar verbinden en waar mogelijk elkaar helpen met informatie of praktische ondersteuning.

Uit de antwoorden blijkt dat onze achterban het uiterst belangrijk vindt uit te dragen dat iedereen gewoon mee moet kunnen doen in de samenleving 84% gaf dat aan als belangrijkste thema voor IN). Nog eens ruim de helft vindt dat mensen niet vanwege hun beperking als een uitzondering mogen worden gezien. Toegankelijkheid, onderwijs en werk volgen daarna als belangrijke thema’s waarvan de achterban vindt dat we er aan moeten werken. Op de vraag wat we met voorrang zouden kunnen aanpakken wordt het meest genoemd: bekendheid geven aan het VN verdrag (66%) en kennis delen met elkaar (61%).

Enkele concrete suggesties waren:
o Geef handen en voeten aan het VN verdrag, bijvoorbeeld door een implementatietraject af te dwingen.
o Dwing inclusief denken en werken t.a.v. 
inrichting en beheer openbare ruimte, verkeer & vervoer, reclame- en uitstallingen- geveltuinenbeleid, materiaalkeuzes en ontwikkeling ontbrekende materialen af. Nu eindigt toegankelijkheid altijd onderaan het lijstje of toegankelijkheid wordt vergeten. (....) In aanbesteding regelen dat meerwerk i.v.m. met alsnog realiseren toegankelijkheid voor rekening aannemer is. “
o Goede voorbeelden delen met elkaar en elkaar versterken door verbindingen te leggen.
o Fysieke beperkingen krijgen steeds meer de aandacht. Het is noodzakelijk dat we mensen met een psychische beperking (niet zichtbaar) er bij blijven betrekken.
o Lokaal, bij instellingen, bij de overheid en bij burgers het begrip inclusie (niet alleen voor handicaps trouwens) doen postvatten .
o Samenwerken met andere organisaties om het VN-verdrag uit te laten voeren.

De achterban van IN is redelijk actief. Bijna 60 % van de respondenten geeft aan dat ze eigen ideeën al uitvoeren. Voorbeelden zijn, meewerken aan VN panels (mede door IN opgezet), in de PvdA, of in samenwerking met eigen stichtingen en locale organisaties (U onbeperkt bijvoorbeeld in Utrecht) en adviesraden. Van al die actieve mensen wil zo’n 60% de ideeën nog verder uitwerken en 40% wil graag samenwerken met andere mensen van IN. Op dit punt wreekt zich dat bij het maken van de enquête de fout is gemaakt dat inzenders anoniem inzonden. Dat was niet de bedoeling, want we wilden juist mensen en hun ideeën met elkaar kunnen verbinden. Dat is nu wat lastiger, want we hebben van de inzenders dus geen contactgegevens. Het bestuur zal echter dankbaar gebruik maken van de enquête voor activiteiten in het komend jaar. 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn