Spreekuur

Wat is de Vereniging Inclusie Nederland?

Inclusie Nederland is een Vereniging van mensen die staan voor een goed leven van mensen met een beperking, midden in de samenleving! Het VN-verdrag Handicap is hierin leidend voor ons. 

De Vereniging Inclusie Nederland is in 2013 opgericht. De aanleiding was dat de inclusiebeweging in Nederland een mogelijkheid zocht om ook bij Europese ontwikkelingen aan te kunnen haken. Europa is interessant omdat veel lidstaten met inclusie bezig zijn en we onderling veel van elkaar kunnen leren.

De vereniging deelt actief informatie over inclusie in Nederland en Europa. Daarnaast wil de vereniging in Nederland een plek zijn waar mensen kennis kunnen delen, activiteiten kunnen opzetten rondom inclusie in de samenleving en elkaar kunnen inspireren. Bij de vereniging vinden mensen met ideeën een luisterend oor en klankbord. Plannen waar geld mee gemoeid is, vereisen vaak ook een formele organisatie die de activiteiten in juridische zin draagt. Binnen de vereniging is ook ervaring met fondsen, waarmee we leden terzijde kunnen staan.

Via de leden zijn we verbonden aan verschillende netwerken zoals de Coalitie voor Inclusie en het Netwerk Perspectief voor Inclusie en Zeggenschap. Eén van de sub-netwerken richt zich specifiek op het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap of chronische ziekte. Op verschillende plaatsen in het land worden regelmatig Inclusie-borrels gehouden. Kortom de vereniging is een krachtige verbinding met het thema inclusie. Lees meer over de vereniging in onze flyer. 

 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur