Dag van de ratificatie, waar staan we volgens Alex de Vos?

Hoezo volwaardig deelnemen aan onze samenleving door het VN-verdrag? 

Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de personen met een beperking en chronisch zieken van kracht in Nederland. Op deze dag deelt VN-ambassadeur Alex de Vos zijn evaluatiemoment. Hoe hangt de vlag erbij met betrekking op de uitvoering van het verdrag? De positie van personen met een beperking gaat achteruit op gebieden die cruciaal zijn voor de kwaliteit van leven. Ik stel vast dat de decentralisaties in het sociaal domein voor de personen die het betreft niet hebben gebracht wat er nodig is om echt mee te kunnen doen. Velen staan zonder toekomst perspectief aan de zijkant. Dit gebeurt ondanks de ratificatie van het VN-verdrag. 

Personen met een beperking en chronisch zieken beschermen tegen het corona virus

Er moet voor de komende jaren een gedegen hulpprogramma met financiële middelen komen om te voorkomen dat de personen met een beperking en chronisch zieken extra hard getroffen worden door het corona virus. Het is daarbij absoluut noodzakelijk dat wetgeving getoetst wordt en voldoet aan de doelstellingen van het VN verdrag. Wetgeving mag op geen enkele wijze op gespannen voet staan met de uitgangspunten van het VN verdrag. Aanpassen van wetgeving moet te allen tijde een structurele verbetering als doel hebben voor de personen die het betreft om de inclusieve samenleving dichter bij te brengen. Heb oog voor de verbinding en samenhang tussen spelen, onderwijs, werk en zorg. Het is heel belangrijk dat Handicap in artikel 1 van de grondwet wordt opgenomen tegen discriminatie! 

Waarborg goede arbeidsvoorwaarden voor alle personen met een beperking

Permanent onder het minimum loon werken of met een aanvulling uit een uitkering maximaal het minimumloon kunnen verdienen gedurende heel je leven is onacceptabel. Personen met een beperking hebben recht op een veilige aangepaste werkplek met de benodigde hulpmiddelen en begeleiding die ze nodig hebben om volwaardig te kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Deze personen hebben recht op permanent werk met een CAO waarbij goede arbeidsvoorwaarden en een structurele loonontwikkeling zijn gewaarborgd. Het werk moet passend zijn bij hun competenties en leefomstandigheden.

Permanent inzetten van professionele begeleiding borgen in wetgeving

Het is uitermate belangrijk om persoonsgericht gekwalificeerd maatwerk te leveren met vaste betrouwbare professionele ondersteuning waarbij respectvolle gewaarborgde bejegening vanzelfsprekend is. Voor personen met een beperking is vertrouwen in hun begeleiding heel erg belangrijk. Personen moeten in staat gesteld worden om hun talenten optimaal te ontplooien. Op hun manier, in hun eigen tempo, binnen hun mogelijkheden en op hun niveau. De begeleiding moet hier op afgestemd zijn. Begeleiding moet in elke levensfase dicht bij de personen op het gewenste moment geleverd kunnen worden om het benodigde maatwerk te kunnen garanderen. Het maatwerk en de aandacht door de juiste begeleiding zijn uitermate belangrijk voor hen om goed mee te kunnen doen aan het (vrije) arbeidsproces. Het recht op permanente begeleiding is echt onmisbaar voor deze personen. Zet de infrastructuur van het speciaal onderwijs en de sociale ontwikkelbedrijven in om de begeleiding vorm te geven.

Beschermde omgeving als uitgangspositie gebruiken

Het is uitermate belangrijk om de ontwikkeling van personen met behapbare stapjes vanuit de beschermde positie vorm te geven. Ze zijn erg gehecht aan, en afhankelijk van de in hun ogen veilige werkomgeving. Een stabiele rustige werkomgeving helpt bij hun ontwikkeling.

Als VN ambassadeur wil ik u vriendelijk verzoeken om mijn evaluatiemoment te omarmen. Alex de Vos

Kijk en luister hier naar zijn eerdere betoog uit 2019 over de stand van zaken op YouTube. 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn