Word jouw gemeente de meest toegankelijke in 2021?

Hardenberg MTG 2018
In 2018 won Hardenberg de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Vervolgens werd Rick Brink, fractievoorzitter van het CDA in die gemeente, onze minister van Gehandicaptenzaken. Zou het toeval zijn? In 2021 wordt er weer een verkiezing georganiseerd. Misschien dus een kans om de opvolger van Rik te worde! Afgelopen voorjaar publiceerde de Vereniging Nederlandse Gemeente de inschrijving.
Wij zijn als netwerk van VN-ambassadeurs in een combinatie met Movisie, O-Utrecht en Zorgbelang Inclusief gestapt. We kunnen jullie melden dat we inmiddels tot één van de vijf “combinaties” behoren die nu meedingen om deze opdracht te gaan uitvoeren.

De verkiezing heeft als belangrijkste doel om meer gemeenten aan de slag te krijgen met het VN-verdrag Handicap. Maar ook het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen gemeenten moet gestimuleerd en de bewustwording onder inwoners, bedrijven en andere organisaties moet groter. Belangrijke waarde wordt gehecht aan een publiciteitscampagne rond de verkiezing. Het is ook de bedoeling dat de media meer over het onderwerp gaan schrijven. Minstens 100 gemeenten moeten aandacht besteden aan de verkiezing en minimaal 50 moeten er daadwerkelijk aan mee gaan doen.

Met een groep van 15 ambassadeurs is in augustus een voorzet voor een verkiezingsplan gemaakt. Dat wordt nu in de combinatie bestudeerd, verder uitgewerkt en fijngeslepen. In de loop van oktober moeten de plannen ingeleverd worden en gaat de opdrachtgever bepalen welke combinatie de verkiezing gaat organiseren en uitvoeren. Als onze comibinatie aan het langste eind trekt, dan zijn wij als VN-ambassadeurs aan de beurt. We zien dit als een mooie kans om als ambassadeurs onder de aandacht van onze gemeenten te komen. In het voorstel dat we de combinatie hebben voorgelegd is een prominente rol weggelegd voor de VN-ambassadeurs. We hopen in een volgende nieuwsbrief wat meer over dit plan te kunnen vertellen. Dat lijkt ons nu nog niet zo handig i.v.m. de concurrentie.

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn