Projecten

In gesprek met Jeroen Veltheer

40555 118526214865101 6719990 nHet ontstaan van het project VN-ambassadeurs versterken elkaar

Het idee voor het project is ontstaan vanuit de Vereniging Inclusie Nederland. Inclusie Nederland is een vereniging van mensen die staan voor een goed leven van mensen met een beperking, midden in de samenleving! Het VN-verdrag Handicap is hierin leidend voor ons. De vereniging ondersteunt haar leden om hun ideeën en initiatieven om aan inclusie te werken te kunnen realiseren. Diverse leden wilden een vervolg geven aan een eerder project van de Coalitie voor Inclusie: ‘VN-ambassadeurs aan de slag’. In dat project zijn mensen geworven om VN-ambassadeur te worden en zo in hun eigen omgeving aan de realisatie van het VN-verdrag te werken.

De doelen van het project

Het hoofddoel van dit project is dat VN-ambassadeurs die actief zijn meer gaan doen om te zorgen dat het VN-verdrag in hun eigen omgeving nageleefd wordt. Daarvoor is het belangrijk dat ze elkaar in de regio beter gaan leren kennen. Al met al zijn er nu zo’n 420 VN-ambassadeurs. Maar er zijn ook 415 gemeenten in Nederland. Dus uiteindelijk zijn VN-ambassadeurs eenzaam en hebben ze niet altijd een VN-ambassadeur in de buurt waarmee ze kunnen sparren. Het is heel handig dat je weet wie er in jouw regio actief zijn, dat je weet wat mensen kunnen inzetten aan kennis of vaardigheden en welke speerpunten VN-ambassadeurs hebben. Dan kun je elkaar gebruiken als sparringpartner of helpen door bijvoorbeeld goede praktijkvoorbeelden in je regio of provincie aan te reiken. Dat sluit aan bij een ander doel van het project, dat VN-ambassadeurs effectiever gaan werken. Bijvoorbeeld door de gemeente te stimuleren hun verantwoordelijkheid rondom het VN-verdrag waar te maken. 

Wat gaat er gebeuren?

We gaan aan deze doelen werken door in vijf regio’s VN-ambassadeurs bijeen te brengen. Het gaat om de regio’s Drenthe, Noord- Holland, Zeeland, Noord- Brabant en Friesland. Elke regio heeft een kartrekker die zelf vaak ook VN-ambassadeur is. Deze gaat samen met andere VN-ambassadeurs per regio drie regiobijeenkomsten organiseren. Elke regio organiseert dat zelf vanuit een eigen budget en stemt de bijeenkomsten en het programma af op de situatie en behoeften in die regio. Door de bijeenkomsten brengen we VN-ambassadeurs in contact met elkaar, bieden ze informatie en stimuleren om acties te ondernemen.  Het mechanisme is ontmoeting ondersteunen in dit project. Wegens een beperkt budget kunnen we niet over het hele land werken en moeten we ons tot de vijf regio’s beperken.

Hoe kunnen VN-ambassadeurs buiten de regio meedoen?

Wat we merken is dat er naast meer dan 420 VN-ambassadeurs er veel meer mensen bezig zijn met het waarmaken van het VN-verdrag. We komen die mensen ook steeds meer tegen en ze melden zich ook aan als VN-ambassadeur. Woon je als VN-ambassadeur niet in één van de 5 regio’s en je wilt wel graag aanhaken?  Dan staat het je natuurlijk vrij om met de dichtstbijzijnde regio contact op te nemen en te kijken of je kunt aanhaken. Wat ook kan en wat je nu ziet gebeuren nu we het project zijn gestart is dat je in je eigen regio VN-ambassadeurs bij elkaar gaat brengen. In Kampen, Emmeloord, Zutphen en Den Haag zijn VN-ambassadeurs geïnspireerd door het project zelf aan de slag gegaan.

Wanneer ben je blij met de uitkomsten van het project?

Als door het project zichtbaar wordt dat VN-ambassadeurs meer in beweging komen en meer het verschil gaan maken in hun eigen omgeving. En vooral als VN-ambassadeurs in grotere getale hun eigen gemeente gaan opstoken om aan de slag te gaan met het VN-verdrag. Het ‘aanzetten’ van gemeenten is heel belangrijk. Zij moeten een plan maken, bijvoorbeeld in de vorm van een inclusieagenda, om daadwerkelijk het VN-verdrag te implementeren in de gemeente, samen met VN-ambassadeurs. Als de VN-ambassadeurs dat kunnen versnellen dan word ik daar helemaal blij van.

Samenwerking met landelijke partners

Eén van de criteria van het betalende fonds, ZonMw, is dat er in het project wordt samengewerkt met andere partners. Wij werken samen met de VNG (om VN-ambassadeurs meer nadrukkelijk in beeld te brengen bij gemeenten), Coalitie voor Inclusie (administratie van de VN-ambassadeurs gegeven), Alliantie Implementatie (VN-ambassadeurs betrekken bij het programma rondom het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid) en PGO Support (zorgen dat VN-ambassadeurs gebruik kunnen maken van hun trainingsaanbod). We hopen door deze samenwerking de regio’s te kunnen ondersteunen en tegelijkertijd zorgen we dat signalen uit de regio’s ook de aandacht van landelijke beleidsbepalende partners zullen krijgen.

Download hier het artikel in Word om te lezen of te verspreiden. 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn