Projecten

Brief VN-ambassadeurs artikel 19 VN-verdrag

De VN-ambassadeurs in Noord Holland hebben met elkaar een brief gemaakt. Ze roepen daarin de gemeente op om te gaan zorgen dat veel meer betaalbare, aangepaste toegankelijke woningen voor mensen met een beperking worden gerealiseerd. En om daarmee te voldoen aan artikel 19 van het VN-verdrag Handicap. 

Artikel 19 gaat over het recht van mensen met een handicap om te wonen waar zij dat willen en mee te doen in de maatschappij, net als andere mensen.  Mensen mogen niet verplicht worden om in een speciale leefomgeving te wonen, zoals bijvoorbeeld een instelling of een programma voor begeleid wonen.  Een handicap mag ook niet de reden zijn dat iemand woonruimte niet mag huren of kopen. Waar dat nodig is, moeten mensen met een handicap toegang hebben tot diensten, die hen helpen zelfstandig te wonen en te leven. Ze moeten bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op persoonlijke assistentie, thuiszorg, thuisbegeleiding, etc. Dit soort diensten moeten ervoor zorgen dat mensen met een handicap niet worden buitengesloten of in een (sociaal) isolement terecht komen. Tijdens de coronacrisis blijkt maar weer hoe afhankelijk en geisoleerd mensen in instellingen leven. Lees hier de handreiking en checklist die het College voor de Rechten van de Mens maakte over artikel 19.

Deze week gaan de VN-ambassadeurs in Noord Holland de brief sturen (per mail) naar de gemeenteraad van hun gemeente, naar het ministerie van VWS en verspreiden ze de brief via sociale media. Zo maken de VN-ambassdeurs zichzelf bekend, maken ze een statement, gezamenlijk en tegelijkertijd maakt dit ook impact en zorgen ze ervoor dat de versnipperde initiatieven bij elkaar komen en elkaar versterken. Als de VN-ambassadeurs inderdaad worden uitgenodigd voor een inspreken in de raad, of door een wethouder, dan kunnen ze elkaar daarin ondersteunen. Een mooie actie van de VN-ambassadeurs in Noord Holland vanuit het project VN-ambassadeurs versterken elkaar. 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn