Projecten

Waarom het VN-verdrag Handicap?

Het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap is inmiddels bijna vier jaar van kracht in Nederland (14 juli 2016). Het verdrag verplicht de overheid en de samenleving om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking vanzelfsprekend mee kunnen doen in de samenleving. Net zoals ieder ander mens. Het verdrag roept op tot gelijkwaardigheid en non-discriminatie, maar ook tot respect, het vieren van diversiteit en het op alle terreinen betrekken van ervaringsdeskundigen. Verder roept het verdrag in artikel 8 iedereen op tot het bevorderen van het bewustzijn over de inhoud van het VN-verdrag, zodat de rechten van mensen met een beperking geëerbiedigd en waargemaakt worden. Daarom is de Vereniging Inclusie Nederland blij met het project VN-ambassadeurs versterken elkaar. 

Belangrijkste punten VN-verdrag

Veel mensen zijn zich er niet van bewust hoe noodzakelijk het VN-verdrag is voor de ontwikkeling van mensen met een beperking, chronisch zieken en bijvoorbeeld ouderen in ons land. Maar het VN-verdrag is niet alleen belangrijk voor deze groepen. Als we op grond van het VN-verdrag bouwen aan een inclusieve samenleving, profiteren we in Nederland allemaal van toegankelijke diensten, voorzieningen en gebouwen, en bouwen we aan een welkome samenleving. Zo worden we er allemaal beter van! In 50 artikelen wordt in het VN-verdrag uitgelegd wat er moet gebeuren in Nederland om het VN-verdrag waar te maken.

Filmpjes VN-verdrag

 Er zijn verschillende filmpjes die uitleg geven over het VN-verdrag.

  • Het nieuwste filmpje is gemaakt door VN-ambassadeur Sjoerd van Heesch.  U kunt het filmje hier bekijken. 
  • Een filmpje van een van de auteurs van de schaduwrapportage Jose Smits, over gelijke rechten. U kunt het filmpje hier bekijken. 
  • Een algemeen filmpje van iederin over het VN-verdrag. U kunt het filmpje hier bekijken. 

Kernthema's VN-verdrag

Wij vatten deze artikelen samen in 8 kernthema’s:

Zeggenschap en eigen regie. Hierbij gaat het om gelijkheid voor de wet, zelf beslissen over je leven, het recht op de benodigde ondersteuning bij het nemen van beslissingen (artikel 12, 21).

Toegankelijkheid en mobiliteit. Bij dit thema gaat het om de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen, maar ook om vervoer, diensten, informatie, persoonlijke mobiliteit en gebruik kunnen maken van hulpmiddelen (artikelen 9, 20, 21).

Gezondheid en zorg. Hierbij gaat het om de juiste zorg en behandeling, ondersteuning op maat, respect, vrijwaring van misbruik en dwang, veiligheid, en toegang tot informatie (artikelen 12,15,16,17 19, 25, 26).

Cultuur, sport en vrije tijd. Dit thema draait om toegankelijkheid, voorzieningen, inclusieve verenigingen en aanpassingen bij toegang of participatie rondom cultuur en vrije tijd (artikel 30).

Onderwijs en ontwikkelen. Onder dit thema vallen: toegang tot regulier inclusief onderwijs, levenslang leren, samen met leeftijdsgenoten kunnen leren, voldoende zorg/ondersteuning krijgen bij leren, voorzieningen, hoge verwachtingen hebben van leerlingen (ondanks hun beperking), toegankelijkheid (artikel 24).

Zelfstandig leven en voorzieningen. Dit thema draait om zelfstandig wonen, de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is, participatie in de samenleving, toegankelijkheid van voorzieningen, zelf beslissen waar je woont, midden in de maatschappij je leven vorm kunnen geven (artikelen 19 en 23).

Werk en inkomen. Bij dit thema gaat het om toegang tot werk en kansen op werk, noodzakelijke en redelijke aanpassingen, inclusieve arbeidsmarkt, betaald werk, mogelijkheden om door te groeien, voldoende inkomen (artikelen 27 en 28).

Deelname aan politiek en het openbare leven. Hierbij gaat het erom dat iedereen volledig mee kan doen met politiek, openbare functies kan bekleden en het initiatief kan nemen tot het organiseren rondom belangen. Maar ook de mogelijkheid om te stemmen, de toegankelijkheid van stemlokalen, voorzieningen en nodige aanpassingen om mee te kunnen doen vallen hieronder (artikelen 29 en 21).

Schaduwrapportage VN-verdrag

De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag. Zij maakt het verslag vanuit mensen met een beperking zelf. We noemen dat de schaduwrapportage, omdat de regering ook een verslag moet maken. In het VN-verdrag staat namelijk dat mensen met een beperking zelf betrokken moeten worden bij het waarmaken van het VN-verdrag. En ze kunnen ook het beste zelf vertellen hoe het in de praktijk gaat in Nederland. ‘Niets over ons, zonder ons’, noemen we dat. Je kunt het verslag hier lezen. Een gemakkelijke versie is hier te lezen.

 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn