Inclusieborrel 11 februari 2022 via beeldbellen

beeldbellen

Inclusieborrel 11 februari 2022 van 16:00 - 17:30 u (met aansluitend online borrel)
Thema: Diversiteit & Inclusie
Via het vaste Zoomkanaal: https://us02web.zoom.us/j/84619637431?pwd=VlVsTEgvR1VraW9nL0FjbDFJdUtiQT09 

Tijdens deze 18e inclusieborrel staan we stil bij het thema Diversiteit & Inclusie. We zetten dan niet het VN-verdrag Handicap voorop, maar bekijken de inclusieve wereld waarover wij dromen vanuit van de verscheidenheid aan mensen. Na een prikkelende inleiding voeren we kamergesprekken met verschillende invalshoeken. Daarin ontdekken we hoe we eigenlijk tegen diversiteit en inclusie aan (kunnen) kijken.

We starten om 16.00 uur. Zorg er voor dat je op tijd binnen bent. Tot 15.45 uur kom je in de wachtkamer, daarna laten we je binnen. We proberen rond (lees meestal iets ná) 17.30 uur het programma naadloos te laten overgaan in de borrel voor diegenen die nog even aan de bar willen hangen. Dus zet je drankje op tijd klaar!

Meld je even aan via een email aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Als je dat niet doet en je komt wel dan is dat niet erg, maar je mist gegarandeerd de post en materialen die we nadien aan de deelnemers sturen.

En voor de niet- en slechtzienden. Het is goed bevallen om microfoons in het gezamenlijke gedeelte uit te zetten. Het op verzoek aanzetten van een microfoon vergt enige handigheid. Als je dat wilt oefenen, kan je daarvoor tussen 14.30 en 15.00 uur terecht op hetzelfde ZOOM-kanaal.

We hopen je te zien op 11 februari!

Het borrelteam

Column Mienke van Alphen

foto van Mienke van Alphen

Column Mienke van Alphen

"Laat mij mijn eigen gang maar gaan"

Bij deze zin denk ik aan het liedje van Ramses Shaffy, deze zin vind ik ook erg toepasselijk vanwege mijn leven. Ik ben Mienke van Alphen 29 jaar, ik woon in de Betuwe, en ik beweeg mij op een andere manier voort namelijk in mijn grootste vriend (mijn rolstoel) Ik zet mij al jaren in voor een inclusieve samenleving op verschillende manieren. Iedereen wil gelijkwaardig behandeld worden, overal gebruik van kunnen maken en overal aan mee kunnen doen. Ik weet als geen ander hoe belangrijk dit is. Een aanpassing hoeft niet groot te zijn als je het mij vraagt, bewustwording dit is het begin. Het is een noodzaak om tot een gelijkwaardig bestaan te komen voor mensen met en zonder beperkingen.

Op 12 november 2021 was het dan zover ik schoof digitaal aan  bij voor mij de eerste inclusie Borrel. Van Inclusie Nederland. De film "Laat mij mijn eigen gang maar gaan"  werd vertoond van Henk van Dijk wij hebben tijdens deze bijeenkomst zijn film gekeken. Ik heb met bewondering de film bekeken ik zag veel gelijkenissen. Natuurlijk leven Henk en ik een totaal ander leven van elkaar. Henk is al wat ouder en ik ben 29 jaar, Henk loopt en ik ben volledig rolstoel gebonden en ik heb hulpnodig met mijn persoonlijke verzorging. Ondanks dit zag ik vele gelijkenissen. Henk wil namelijk een volwaardig leven zoals ieder ander, zijn zoektocht in het leven herkende ik volledig, omdat ik enkele jaren op een dagbesteding  locatie gezeten, omdat ik deze vanaf dat ik de Mytylschool in Utrecht verliet toegewezen kreeg, ik heb namelijk hulpnodig met mijn persoonlijke verzorging, aangezien ik altijd zei; dat ik beter kon, en ik gewoon mee wilde draaien in de samenleving. Op school werd ik vaak tegengehouden hierin. ”je onderschat jezelf, je wil teveel.” Dit kreeg ik meermaals te horen, en uiteindelijk als je dit vaak hoort ga je dit vanzelf geloven. Uiteindelijk ben ik nu al een aantal jaren op een werkplek waar ik volledig op mijn plek ben, en nu word ik als volwaardig mens gezien. Er is niets mooiers dan dat.

Dit geldt ook voor het inzetten van mijn ervaringskennis. Want sinds het zogenaamde VN-verdrag Handicap is toegekend sinds het jaar 2016 ben ik mij nog harder gaan maken voor toegankelijkheid. “Niet over ons, maar met ons!” Ook heb ik met een aantal wethouders en raadsleden enkele jaren terug een stimulatiewandeling gedaan in West Betuwe.  Men kon zo ervaren hoe het is om zich in een rolstoel of met een geleidestok te verplaatsen door het centrum van Geldermalsen. 

Ook benadrukte Henk luister naar de mens, dit herken ik zeker, want dit is zo belangrijk, een beperking maakt niet de mens. ondanks met 4 wielen, Ik ben volwaardig mens, die wielen horen bij mij, en ik ben dit gewend! Beetje bij beetje wordt de samenleving steeds toegankelijker, maar we zijn er nog niet. VN-ambassadeur ben ik sinds 1 juni 2021, en hier ben ik zeker trots op. 

Ook ben ik lid bij het Platform Toegankelijk West Betuwe. De leden van Het onafhankelijke platform geven gevraagd en ongevraagd advies. Het platform zet zich in om gebouwen en openbare ruimten in de Gemeente West Betuwe voor iedereen toegankelijk te maken. Toegankelijkheid is de eerste voorwaarde voor een inclusieve samenleving! Via het platform kom ik in gesprek met de gemeente, en via deze weg kom ik door bijeenkomsten en vergaderingen toch bij mooie besluiten en resultaten op het gebied van inclusie en toegankelijkheid.  Het gezegde luid wijsheid komt met de jaren, en tot die tijd blijf ik mij inzetten om de samenleving op meerdere vlakken toegankelijk te krijgen voor iedereen!

 

Gelukkig Nieuwjaar!

Gelukkig Nieuwjaar!

Het bestuur van vereniging Inclusie Nederland wenst iedereen een gezond en gelukkig 2022 toe.
We werken in 2022 weer graag met alle leden, VN-ambassadeurs, belangstellenden en samenwerkingspartners aan een inclusieve samenleving.
Tot gauw!

Inclusieve groet,
Andrea, Ardi, Jeroen, Paul
José, Hans, Jack en Taco

tekening van Juultje Holla over inhoud Inclusieborrel 10 december2021

Bovenstaande tekening van Juultje Holla is gemaakt tijdens de inclusieborrel van 10 december 2021.
De volgende inclusie thema's staan afgebeeld met teksten van de 40 deelnemers.
Werken: bijzondere talenten leiden naar werk - positief traject - begeleiding en coaching zonder regels- Hulp nodig? Okay! wat? - Oog voor jou  - lager ziekteverzuim.
Leren: prestaties vieren - leren kan overal - hybride onderwijs - samen opgroeien  - Watvoor jou goed is! - goede mensen om je heen - trots - hulpmiddelen + euro's goed geregeld.
Wonen: zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende woningen - wonen op maat, met wie ik wil  - Informatie over wonen - baas in eigen huis -  begeleiding voor het leven - keuze -  waar ik wil!
Vrije tijd: duim voor toegankelijkheid - ik kan kiezen en doen wat ik wil - betaalbare keuzes - gewoon samen - verschillende mensen.
Verplaatsen: eigen leven leiden - overal komen, alles doen - wanneer ik wil, zonder hulp vrgen - voor iedereen - wc's vindbaar en toegankelijk - drempels weg - op bezoek - in de trein goede plek, samen zitten.  

 

Samenwerking Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie Nederland

10 december 2021 Samenwerking Coalitie en Vereniging

Samen vormen wij het Platform Inclusief Nederland!

 

samenwerking Vereniging Inclusie Nederland en Coalitie voor Inclusie

De Coalitie voor Inclusie en de Vereniging Inclusie Nederland hebben besloten om samen te werken als een ‘Platform voor Inclusief Nederland’! Ons vertrekpunt hiervoor is het VN-verdrag Handicap, voor de rechten van mensen met een beperking. Beide organisaties streven naar een inclusieve samenleving in Nederland, ieder vanuit haar kracht. Leden van de Vereniging zetten zich al in op thema’s van de Coalitie en andersom, er zijn individuen vanuit de Coalitie die bij de bijeenkomsten van de Vereniging aanwezig zijn. Beide organisaties hebben een verschillende werking, die elkaar kan versterken, maar wel onderscheiden moeten blijven. Namelijk: 

De Vereniging Inclusie Nederland: 
- is een Vereniging van leden die streven naar een inclusieve samenleving en hier op verschillende manieren en bij een grote diversiteit aan partijen aandacht voor vragen; 
- kent lidmaatschap, waarbij ieder lid eigen initiatieven kan ontplooien, maar ook gezamenlijk thema’s aan de orde kan stellen; 
- aangesloten bij Europese en internationale inclusiebeweging; 
- zie www.inclusienederland.nl 

De Coalitie voor Inclusie: 
- is onafhankelijk en bouwt met diverse organisaties en mensen aan een inclusieve samenleving; 
- is een netwerkorganisatie die coalities vormt op verschillende onderwerpen die actueel zijn en waarop partijen zich willen verbinden om tot een inclusieve samenleving te komen. De Coalitie verbindt de partijen en faciliteert de beweging naar de inclusieve samenleving; 
- kent donaties van partijen die zich aan de Coalitie wil verbinden en hun ambities voor inclusie willen versterken en verbreden; 
- zie www.coalitievoorinclusie.nl 

De versterking zit erin dat de Vereniging aandacht vraagt voor actie op diverse onderwerpen en dat de Coalitie met partijen vanuit hun onafhankelijk positie acties kunnen oppakken door met partijen, ervaringsdeskundigen en VN-ambassadeurs om tafel te gaan en zodoende een coalitie te vormen. Steeds stemmen we af wat we samen doen. Zo zijn er al veel VN-ambassadeurs die zich voor beide organisaties inzetten. 

Sneller en beter naar Inclusief Nederland! 

Samen hebben we een grote ambitie: een vierjarige Campagne met diverse lijnen om de ontwikkeling naar een inclusieve samenleving te versnellen en te verbeteren met het VN-verdrag als uitgangspunt!

 

Via deze link is de tekst te downloaden in PDF: 2021-12-10 - Document samenwerking CvI en VIN

Inclusieborrel is verplaatst van 14 naar 21 januari 2022

De eerste inclusieborrel van 2022 is verplaatst van 14 naar 21 januari 2022. Zodat zoveel mogelijk mensen hier aan kunnen deelnemen.
Uitnodiging met Zoomlink wordt voor 21 januari verstuurd.

beeldbellen

terugblik netwerkbijeenkomst 13 oktober 2021

logo VINklein Logo CVInclusie zonder rand
Op 13 oktober 2021 organiseerden Vereniging Inclusie Nederland en Coalitie voor Inclusie gezamenlijk een netwerkbijeenkomst over de vraag:
“Hoe kunnen we de beweging van onderop zo sterk maken dat het nastreven van inclusie en het naleven van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen/ chronische ziekten een boost krijgt?”.
Hier hebben we over gepraat vanuit diverse invalshoeken: lokaal, regionaal en landelijk. Daarbij zijn er ook veel tips geschreven, die we ook graag delen.
Een verslag hiervan is hieronder te downloaden in PDF en Word (tekstversie). 

klik hier voor het verslag in PDF

klik hier voor het verslag in tekstversie in Word

Inclusiepamflet gemeenteraadsverkiezingen 2022

bord stemlokaal

Tijdens de inclusieborrel in juni hebben we de basis gelegd voor het inclusiepamflet. In het pamflet (zie onderaan dit artikel) staan onderwerpen om te bespreken met politieke partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Alle politieke partijen in jouw gemeente willen “zieltjes winnen” om zo veel mogelijk stemmen te krijgen. De komende maanden staan ze erg open voor gesprekken met inwoners. Maar daar gebruik van. Hieronder een korte handreiking:

  • Zoek de contactgegevens op van alle partijen die actief zijn in jouw gemeente.
  • Maak een afspraak voor een gesprek of vraag wanneer/waar zij iets organiseren om met inwoners in gesprek te gaan.
  • Bereid een korte “pitch” voor over wie je bent, je ambassadeurschap, het VN-verdrag en dat je wilt dat jouw gemeente meer werk maakt van het VN-verdrag en inclusie.
  • Bedenk van te voren over welke onderwerpen uit het pamflet je het in ieder geval met de partijen wilt hebben.
  • Vraag in het gesprek wat de ambities van de partij zijn m.b.t. het naleven van VN-verdrag?
  • Overhandig het inclusiepamflet aan de partij en bespreek enkele punten hieruit. Vraag telkens hoe zij er over denken en wat zij daaraan willen gaan doen?

Kom je er niet helemaal uit? Maak dan gebruik van het spreekuur van de vereniging Inclusie Nederland. Op de website staan de data en hoe je kunt aanmelden: http://inclusienederland.nl/spreekuur

 

Link naar Inclusiepamflet in PDF

 Link naar Inclusiepamflet in Word

 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn