Persoonlijke vrijheid ver te zoeken in zorginstellingen

Kunnen mensen met een beperking eigen keuzes maken? Kunnen ze zelf bepalen waar ze wonen, met wie ze een woning delen en wie hen ondersteuning geeft? Meestal kan dat niet. Al te vaak moeten Nederlanders die afhankelijk zijn van intensieve ondersteuning genoegen nemen met een woonplek in een zorginstelling waar persoonlijke vrijheid ver te zoeken is. Dat blijkt uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van de Europese Commissie. Het rapport inventariseert in hoeverre het recht op een zelfstandig leven (artikel 19 uit het VN verdrag mensenrechten en handicap) wordt erkend en gerealiseerd voor inwoners van Nederland met een beperking.

Tynaarlo gaat inclusief

De Drentse gemeente Tynaarlo wil alleen nog toegankelijk bouwen en gebruikt standaard het handboek toegankelijkheid. De gemeente stimuleert particuliere bouwers met subsidies om ook toegankelijk te bouwen. Dit bouwbeleid is een van de uitkomsten van het besluit van de gemeenteraad in 2014 om voortaan systematisch te werken aan inclusie voor mensen met een beperking. Een ander belangrijk onderdeel van het nieuwe inclusie beleid was het instellen van een VN-panel van ervaringsdeskundigen. Dit VN-panel, dat bestaat uit een groep van rond 15 personen met een beperking helpt actief mee met nadenken over en uitvoeren van een lokale inclusie-agenda.

Arduin verdwijnt: gedwongen verhuizingen

Door José Smits

De Zeeuwse zorginstelling Arduin, met een reputatie van vooruitstrevende instelling die inclusie nastreefde voor mensen met een ernstige beperking, gaat verdwijnen. Arduin wordt overgenomen door ’s Heerenloo. Bewoners moeten gedwongen verhuizen van kleine woningen in de wijk, waar ze met 3 tot 6 personen samenwoonden, naar geclusterde groepswoningen. De nieuwe groepswoningen zijn voor steeds 8 bewoners en staan met 6 tot 8 geclusterd bij elkaar, totaal dus voor 48 tot 64 bewoners. De naam Arduin verdwijnt. Vereniging Inclusie Nederland heeft geprotesteerd tegen deze ontwikkeling omdat het reinstitutionalisering betekent en de individuele rechten van bewoners niet worden gegarandeerd. Zie ook dit bericht in de PZC.

Doe mee met de Europese verkiezingen

Er zijn verkiezingen voor het Europese parlement in mei 2019.

De Europese verkiezingen zijn belangrijk voor mensen met een beperking en hun familie.

De verkiezingen bepalen

  • wie voor hen spreekt in het volgende Europese parlement
  • Of er verbetering is van hun rechten in volgende jaren.

Inclusion Europe heeft een manifest gemaakt over hoe je mee kunt doen met de Europese verkiezingen in 2019.

Dit is deel 1 van het manifest

File op het stembureau

Het VN-panel van Tynaarlo heeft zich afgelopen tijd gericht op verkiezingen. Er waren verkiezingen voor de provinciebesturen in maart en 23 mei 2019 volgen de verkiezingen voor het Europees parlement. Bij Visio De Brink in Vries is op een bijeenkomst besproken wat verkiezingen eigenlijk zijn en hoe stemmen in zijn werk gaat. Er was een stembureau opgezet met stemhokjes, stembussen en stembureaumedewerkers. Bewoners van Visio De Brink en VN-panelleden konden zo ervaren en bespreken hoe het op de echte stemdag in zijn werk gaat. Er is ook informatie verzameld over de programma’s van politieke partijen en besproken met de deelnemers. Ook stemwijzers zijn doorgenomen.vnpanel2

Leven na Geweld: ‘Mijn grootste angst is dat ik terug moet naar een instelling”.

Vrouwen met een verstandelijke beperking lopen groot risico geweld mee te maken, ook in een zorginstelling. In een onderzoek van Inclusion Europe en Inclusie Nederland is nagegaan hoe vrouwen met verstandelijke beperkingen omgaan met de gevolgen van geweld en hoe dat hun mogelijkheid beinvloed om een leven op te bouwen in de samenleving.

Het rapport “Leven na Geweld van Inclusion Europe en Inclusie Nederland is gepresenteerd bij de belangenvereniging van mensen met een verstandelijke beperking LFB en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in Utrecht. Het rapport is in een engelse versie ook gepresenteerd  in het Europees parlement in Brussel.

Voor het onderzoek ‘Leven na Geweld’ is door onderzoekers Juultje Holla en Ellis Jongerius diepgaand gesproken met vrouwen met een verstandelijke beperking over hun leven toen zij nog in een instelling woonden, en hun leven nadat ze zelfstandig gingen wonen. De hoofdvraag was: welke impact hebben hun ervaringen met geweld op hun mogelijkheden om een inclusief leven op te bouwen in de samenleving. Het onderzoeksrapport zet ook (inter)nationale onderzoeksgegevens op een rij over de omvang van alle vomen van geweld die vrouwen met beperkingen ervaren.

2: Europese verkiezingen; wat kun jij doen?

Inclusion Europe heeft dit politiek manifest gemaakt om jou en anderen te helpen in de voorbereiding op de Europese verkiezingen (23 mei dit jaar). Wat kunnen mensen met een beperking, hun familie en vrienden doen?

Praat met kandidaten en partijen.

Zoek informatie over de kandidaten en hun partijen.

Schrijf naar hen.

Bel ze op en vraag om een ontmoeting.

Bij de ontmoeting, of als je ze belt of mailt:

  • Vertel de kandidaten dat ze makkelijk begrijpelijke informatie geven over de verkiezingen.
  • Vraag ze wat ze gaan doen als ze worden gekozen.

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn