Neem jij je gemeente op 23 september 2020 ook de maat? 

toetsenbord met likes dislikes
Op deze datum zouden de websites van alle (semi)overheidsinstellingen 100% toegankelijk moeten zijn. Een toegankelijkheidsverklaring moet daarover relevante informatie verschaffen. Het lijkt er op dat er nog veel te doen is. Dit is een kans voor ambassadeurs voor het VN-verdrag Handicap om bij je gemeente op een positieve manier onder de aandacht te komen. In Drenthe zijn ze er in ieder geval druk mee. Grijp jij die kans? Pak het op samen met andere ambassadeurs in jouw gemeente!
Lees of download via deze link een Word-document met tips en links.

 

Inclusieborrel 11 september 2020 via beeldbellen

beeldbellen

De 3e inclusieborrel op vrijdag 11 september 2020
van 16:00 -17:30 uur

Tijdens de coronacrisis zijn we allemaal bewust geworden van de mogelijkheden van videobellen. Enkele leden bedachten dat ook de inclusieborrel van een paar jaar geleden wel op die manier kon. Vrijwel nooit kwamen eerder zoveel leden tegelijk bijeen als tijdens de 1e en 2e borrel vóór deze zomerperiode! In augustus waren we allemaal met zomerdingen bezig en sloegen we een “tweede vrijdag van de maand” over. De borrel van 11 september komt er aan. Deze staat in het teken van onze belevenissen van “de zomer van 2020”. We vertellen elkaar erover tijdens de borrelpraat. Bestuurslid Hans Kroon brengt ons daarvoor in de stemming. Voor wie wil, kan er dan ook weer even in aparte ruimtes over bepaalde onderwerpen doorgepraat worden.
Als altijd blijven we alert op “inclusie” en ook nu nemen we ons eigen drankje en hapje mee. Aanmelden graag uiterlijk 8 september via email naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Op 9 september versturen we je dan de ZOOM link.

Dag van de ratificatie, waar staan we volgens Alex de Vos?

Hoezo volwaardig deelnemen aan onze samenleving door het VN-verdrag? 

Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de personen met een beperking en chronisch zieken van kracht in Nederland. Op deze dag deelt VN-ambassadeur Alex de Vos zijn evaluatiemoment. Hoe hangt de vlag erbij met betrekking op de uitvoering van het verdrag? De positie van personen met een beperking gaat achteruit op gebieden die cruciaal zijn voor de kwaliteit van leven. Ik stel vast dat de decentralisaties in het sociaal domein voor de personen die het betreft niet hebben gebracht wat er nodig is om echt mee te kunnen doen. Velen staan zonder toekomst perspectief aan de zijkant. Dit gebeurt ondanks de ratificatie van het VN-verdrag. 

Personen met een beperking en chronisch zieken beschermen tegen het corona virus

Er moet voor de komende jaren een gedegen hulpprogramma met financiële middelen komen om te voorkomen dat de personen met een beperking en chronisch zieken extra hard getroffen worden door het corona virus. Het is daarbij absoluut noodzakelijk dat wetgeving getoetst wordt en voldoet aan de doelstellingen van het VN verdrag. Wetgeving mag op geen enkele wijze op gespannen voet staan met de uitgangspunten van het VN verdrag. Aanpassen van wetgeving moet te allen tijde een structurele verbetering als doel hebben voor de personen die het betreft om de inclusieve samenleving dichter bij te brengen. Heb oog voor de verbinding en samenhang tussen spelen, onderwijs, werk en zorg. Het is heel belangrijk dat Handicap in artikel 1 van de grondwet wordt opgenomen tegen discriminatie! 

Debat handicap als non-discriminatiegrond in Grondwet

Vanavond wordt vanaf 20.00 uur in de Tweede Kamer gedebatteerd over een voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul. In dit voorstel wordt aangegeven dat ze de Grondwet willen veranderen zodat  het hebben van een handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond wordt toegevoegd. "Het voorstel strekt ertoe de tweede volzin van artikel 1 van de Grondwet aan te vullen met de anti-discriminatiegronden handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid. Na een inleidende paragraaf, maakt de Raad opmerkingen over de noodzaak van het expliciteren van deze twee gronden, de effecten ervan, de gekozen terminologie en de maatschappelijke acceptatie in relatie tot de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba." Het debat is via de livestream te volgen. Lees hier meer over dit voorstel. 

download

(VN-)ambassadeurs Drenthe ontmoeten elkaar en haar Provincie

hunebed

(VN-)ambassadeurs Drenthe ontmoeten elkaar en haar Provincie

Na een lange periode van verbod, veranderende richtlijnen en twijfel is het dan toch zo ver. Op 4 september komen de Drentse ambassadeurs voor het VN-verdrag Handicap live bij elkaar. De bijeenkomst is niet alleen voor VN-ambassadeurs. Ook andere ervaringsdeskundigen uit de provincie Drenthe zijn welkom als zij zich inzetten voor het naleven van dit verdrag.
Aanmelden kan bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zolang er plek is.

Dat ambassadeurs elkaar in de regio ontmoeten en leren kennen, is de inzet van het project “VN-ambassadeurs versterken elkaar”. De coronacrisis gooide begin dit jaar roet in het eten. In alle deelnemende regio’s zijn de georganiseerde ontmoetingen afgezegd. Deze bijeenkomst in Drenthe is de eerste waar men elkaar weer in levende lijve tegenkomt. Meer informatie over het project via deze link.

Uiteraard letten we op de richtlijnen om als groep verantwoord bij elkaar te kunnen zijn. Niet in een hunebed, maar in een conferentieoord waar de ventilatie in orde is en waar voldoende ruimte is om de 1,5 meter te handhaven. Het aantal deelnemers is daarom ook beperkt.

De provincie Drenthe vindt het ook belangrijk dat de bijeenkomst doorgaat. Zij heeft hulp nodig om de Provinciale Sociale agenda te bespreken met inwoners en de Drentse Inclusie Agenda goed verder uit te werken en uit te voeren. Deze onderwerpen komen dus op 4 september ook aan de orde. De bestuurlijk verantwoordelijke gedeputeerde Hans Kuipers komt kennismaken met de Drentse ambassadeurs.

Via deze link kun je het programma downloaden.

 

Inclusieborrel 10 juli 2020 via beeldbellen

beeldbellen

Inclusieborrel – via beeldbellen op 10 juli 2020 16:00 u 

Op 10 juli om 16.00 uur ben je van harte uitgenodigd voor de 2e Inclusieborrel van de Vereniging Inclusie Nederland.
Wij organiseren vanaf juni 2020, tot nadere aankondiging, op de 2e vrijdagmiddag van de maand om 16.00 uur inclusieborrels via het videobelplatform Zoom. Tijdens de virtuele afterparty van de Algemene Ledenvergaderingen in het voorjaar bleek dat het verlangen naar deze ontmoetingen dieper in onze genen geworteld zit dan sommigen dachten.
We wisselen een vrije vorm af met specifieke inhoud. In iedere inclusieborrel is één ding hetzelfde: we nemen zelf onze favoriete drankjes en hapjes mee.
Tot een paar jaar geleden organiseerden leden op verschillende plekken in het land al inclusieborrels. Helemaal nieuw is het verlangen dus niet!
Het onderwerp van onze inclusieborrel op 10 juli is de anderhalvemetersamenleving. Het stond op de wenslijst van onze leden.
Na het heffen van een startglas en een inleiding over dit onderwerp tijdens de plenaire sessie gaan we in ‘kamers’ zitten om in groepjes over de kansen die de anderhalvemetersamenleving aan ons kan bieden van gedachten te wisselen.
De inclusieborrel biedt de mooie gelegenheid om met elkaar kennis te maken en onze talenten in te zetten.
Graag aanmelden voor 8 juli via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je ontvangt dan verdere instructies en een Zoomlink.
Graag tot 10 juli!

uitkomst ledenbijeenkomst 2020 - ALV

Resultaat Algemene Ledenvergadering: inclusie door actie

De leden van de Vereniging Inclusie Nederland zaten op 24 april en 15 mei 2020 op een bijzondere manier bij elkaar: online. Het bleek een goede setting te zijn: wij vonden het inspirerend om elkaar te zien, te horen, onze creatieve ideeën met elkaar te wisselen en beslissingen te nemen over de stappen die we samen richting een inclusieve samenleving willen zetten. Het is een tweedelige ledenvergadering geworden omdat er veel te bespreken was. Hieronder in het kort de resultaten. Het uitgebreide verslag is aan de deelnemende leden gestuurd.

Beleidsplan 2020 – 2024

De deelnemers hebben het concept document dat door het bestuur is opgesteld besproken. Doelstelling in deze beleidsperiode: implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; meer invloed op overheid en wetgeving; toegankelijkheid en inclusie als normen en waarden in gemeenten; een verandering in de houding van de samenleving; schuiven van het medisch naar sociaal model en mensenrechtenmodel; inclusie op alle levensterreinen. Wij willen een samenleving waarin je niet meer over inclusie hoeft te praten: het is vanzelfsprekend dat iedereen mee kan doen. Wij hebben hiervoor ook de kernactiviteiten, segmenten en samenwerkingspartners in kaart gebracht.

Activiteitenplan 2020

Aan de hand van het Beleidsplan 2020 – 2024 hebben de deelnemers van de online Algemene Ledenvergadering het Activiteitenplan 2020 besproken. Er zijn drie werkgroepen opgericht: Inclusief wonen; Inclusieve relaties en Inclusie door actie. Deelnemers van de ALV hebben belangstelling getoond voor deze werkgroepen en zij hebben zich aangesloten. Elke werkgroep heeft een enthousiaste trekker die de werkzaamheden van de werkgroep coördineert. De werkgroepen zitten de komende maanden (online) bij elkaar om hun plannen en activiteiten uit te werken.

Wil je meer informatie halen of brengen, stuur dan een email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn