(VN-)ambassadeurs Drenthe ontmoeten elkaar en haar Provincie

hunebed

(VN-)ambassadeurs Drenthe ontmoeten elkaar en haar Provincie

Na een lange periode van verbod, veranderende richtlijnen en twijfel is het dan toch zo ver. Op 4 september komen de Drentse ambassadeurs voor het VN-verdrag Handicap live bij elkaar. De bijeenkomst is niet alleen voor VN-ambassadeurs. Ook andere ervaringsdeskundigen uit de provincie Drenthe zijn welkom als zij zich inzetten voor het naleven van dit verdrag.
Aanmelden kan bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zolang er plek is.

Dat ambassadeurs elkaar in de regio ontmoeten en leren kennen, is de inzet van het project “VN-ambassadeurs versterken elkaar”. De coronacrisis gooide begin dit jaar roet in het eten. In alle deelnemende regio’s zijn de georganiseerde ontmoetingen afgezegd. Deze bijeenkomst in Drenthe is de eerste waar men elkaar weer in levende lijve tegenkomt. Meer informatie over het project via deze link.

Uiteraard letten we op de richtlijnen om als groep verantwoord bij elkaar te kunnen zijn. Niet in een hunebed, maar in een conferentieoord waar de ventilatie in orde is en waar voldoende ruimte is om de 1,5 meter te handhaven. Het aantal deelnemers is daarom ook beperkt.

De provincie Drenthe vindt het ook belangrijk dat de bijeenkomst doorgaat. Zij heeft hulp nodig om de Provinciale Sociale agenda te bespreken met inwoners en de Drentse Inclusie Agenda goed verder uit te werken en uit te voeren. Deze onderwerpen komen dus op 4 september ook aan de orde. De bestuurlijk verantwoordelijke gedeputeerde Hans Kuipers komt kennismaken met de Drentse ambassadeurs.

Via deze link kun je het programma downloaden.

 

Dag van de ratificatie, waar staan we volgens Alex de Vos?

Hoezo volwaardig deelnemen aan onze samenleving door het VN-verdrag? 

Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de personen met een beperking en chronisch zieken van kracht in Nederland. Op deze dag deelt VN-ambassadeur Alex de Vos zijn evaluatiemoment. Hoe hangt de vlag erbij met betrekking op de uitvoering van het verdrag? De positie van personen met een beperking gaat achteruit op gebieden die cruciaal zijn voor de kwaliteit van leven. Ik stel vast dat de decentralisaties in het sociaal domein voor de personen die het betreft niet hebben gebracht wat er nodig is om echt mee te kunnen doen. Velen staan zonder toekomst perspectief aan de zijkant. Dit gebeurt ondanks de ratificatie van het VN-verdrag. 

Personen met een beperking en chronisch zieken beschermen tegen het corona virus

Er moet voor de komende jaren een gedegen hulpprogramma met financiële middelen komen om te voorkomen dat de personen met een beperking en chronisch zieken extra hard getroffen worden door het corona virus. Het is daarbij absoluut noodzakelijk dat wetgeving getoetst wordt en voldoet aan de doelstellingen van het VN verdrag. Wetgeving mag op geen enkele wijze op gespannen voet staan met de uitgangspunten van het VN verdrag. Aanpassen van wetgeving moet te allen tijde een structurele verbetering als doel hebben voor de personen die het betreft om de inclusieve samenleving dichter bij te brengen. Heb oog voor de verbinding en samenhang tussen spelen, onderwijs, werk en zorg. Het is heel belangrijk dat Handicap in artikel 1 van de grondwet wordt opgenomen tegen discriminatie! 

Debat handicap als non-discriminatiegrond in Grondwet

Vanavond wordt vanaf 20.00 uur in de Tweede Kamer gedebatteerd over een voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul. In dit voorstel wordt aangegeven dat ze de Grondwet willen veranderen zodat  het hebben van een handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond wordt toegevoegd. "Het voorstel strekt ertoe de tweede volzin van artikel 1 van de Grondwet aan te vullen met de anti-discriminatiegronden handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid. Na een inleidende paragraaf, maakt de Raad opmerkingen over de noodzaak van het expliciteren van deze twee gronden, de effecten ervan, de gekozen terminologie en de maatschappelijke acceptatie in relatie tot de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba." Het debat is via de livestream te volgen. Lees hier meer over dit voorstel. 

download

Inclusieborrels - via beeldbellen

Inclusieborrels, terug van weggeweest 
animatie beeldbellen
  
Beeldbellen
Tijdens de virtuele afterparty van deel 1 van de ALV 2020 ontstond bij deze en gene het verlangen naar meer. Daarom is tijdens de rondvraag in deel 2 een raadpleging gedaan onder aanwezige leden. Dat bevestigde dat dat verlangen dieper in onze genen geworteld zit dan sommigen dachten. 
We gaan daarom vanaf juni 2020 tot nader aankondiging op de 2e vrijdagmiddag van de maand om 16.00 uur inclusieborrels organiseren via het videobelplatform ZOOM. We wisselen een vrije vorm (social talk) af met specifieke inhoud. In iedere inclusieborrel is één ding hetzelfde: we nemen zelf onze favoriete drankjes en hapjes mee. Tot een paar jaar geleden organiseerden actieve leden op verschillende plekken in het land al tegelijkertijd "inclusieborrels". Helemaal nieuw is de aandrang dus niet! 
Op ZOOM kunnen in overleg met de aanwezige host trouwens ook al dan niet spontane achterkamergesprekjes gevoerd worden los van de centrale borrelpraat. 
Op 12 juni om 16.00 uur gaan we van start. Na het heffen van het startglas bekijken we samen de inspiratiefilm Butterfly Circus (20 minuten). Mooie kost voor een goed gesprek nadien. Graag aanmelden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Je ontvangt dan verdere instructies. De film is Engels gesproken maar wel ondertiteld. Mensen die de beelden niet kunnen zien, doen er goed aan een naaste te vragen te fluistertolken / de ondersteunende audiodescriptie te verzorgen. Op dit moment zien we daar nog geen mogelijkheden toe via ZOOM.

Inclusieborrel 10 juli 2020 via beeldbellen

beeldbellen

Inclusieborrel – via beeldbellen op 10 juli 2020 16:00 u 

Op 10 juli om 16.00 uur ben je van harte uitgenodigd voor de 2e Inclusieborrel van de Vereniging Inclusie Nederland.
Wij organiseren vanaf juni 2020, tot nadere aankondiging, op de 2e vrijdagmiddag van de maand om 16.00 uur inclusieborrels via het videobelplatform Zoom. Tijdens de virtuele afterparty van de Algemene Ledenvergaderingen in het voorjaar bleek dat het verlangen naar deze ontmoetingen dieper in onze genen geworteld zit dan sommigen dachten.
We wisselen een vrije vorm af met specifieke inhoud. In iedere inclusieborrel is één ding hetzelfde: we nemen zelf onze favoriete drankjes en hapjes mee.
Tot een paar jaar geleden organiseerden leden op verschillende plekken in het land al inclusieborrels. Helemaal nieuw is het verlangen dus niet!
Het onderwerp van onze inclusieborrel op 10 juli is de anderhalvemetersamenleving. Het stond op de wenslijst van onze leden.
Na het heffen van een startglas en een inleiding over dit onderwerp tijdens de plenaire sessie gaan we in ‘kamers’ zitten om in groepjes over de kansen die de anderhalvemetersamenleving aan ons kan bieden van gedachten te wisselen.
De inclusieborrel biedt de mooie gelegenheid om met elkaar kennis te maken en onze talenten in te zetten.
Graag aanmelden voor 8 juli via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je ontvangt dan verdere instructies en een Zoomlink.
Graag tot 10 juli!

uitkomst ledenbijeenkomst 2020 - ALV

Resultaat Algemene Ledenvergadering: inclusie door actie

De leden van de Vereniging Inclusie Nederland zaten op 24 april en 15 mei 2020 op een bijzondere manier bij elkaar: online. Het bleek een goede setting te zijn: wij vonden het inspirerend om elkaar te zien, te horen, onze creatieve ideeën met elkaar te wisselen en beslissingen te nemen over de stappen die we samen richting een inclusieve samenleving willen zetten. Het is een tweedelige ledenvergadering geworden omdat er veel te bespreken was. Hieronder in het kort de resultaten. Het uitgebreide verslag is aan de deelnemende leden gestuurd.

Beleidsplan 2020 – 2024

De deelnemers hebben het concept document dat door het bestuur is opgesteld besproken. Doelstelling in deze beleidsperiode: implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; meer invloed op overheid en wetgeving; toegankelijkheid en inclusie als normen en waarden in gemeenten; een verandering in de houding van de samenleving; schuiven van het medisch naar sociaal model en mensenrechtenmodel; inclusie op alle levensterreinen. Wij willen een samenleving waarin je niet meer over inclusie hoeft te praten: het is vanzelfsprekend dat iedereen mee kan doen. Wij hebben hiervoor ook de kernactiviteiten, segmenten en samenwerkingspartners in kaart gebracht.

Activiteitenplan 2020

Aan de hand van het Beleidsplan 2020 – 2024 hebben de deelnemers van de online Algemene Ledenvergadering het Activiteitenplan 2020 besproken. Er zijn drie werkgroepen opgericht: Inclusief wonen; Inclusieve relaties en Inclusie door actie. Deelnemers van de ALV hebben belangstelling getoond voor deze werkgroepen en zij hebben zich aangesloten. Elke werkgroep heeft een enthousiaste trekker die de werkzaamheden van de werkgroep coördineert. De werkgroepen zitten de komende maanden (online) bij elkaar om hun plannen en activiteiten uit te werken.

Wil je meer informatie halen of brengen, stuur dan een email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Overlijden Sjoerd van Heesch

Afbeelding1Zeer snel na zijn bericht aan de Vereniging “dat het foute boel was”, overleed ons lid Sjoerd van Heesch in de nacht van 8 op 9 mei, 44 jaar oud. Sjoerd was en is voor ons het grote voorbeeld van een VN-ambassadeur. Altijd goedgemutst en met een positieve benadering wist hij anderen mee te nemen op zijn missie. Sjoerd pakte alles aan, had energie en gaf iedereen energie. Niet voor niets kartrekker voor Noord-Brabant in ons project “VN-ambassadeurs versterken elkaar”.

Hij was in staat boven zichzelf uit te stijgen. Vroeg zonder schroom hulp waar hij dat nodig had en deelde zijn zielenroerselen met je. En dan ook nog een man die wist waar het over ging, getuige de inhoud van zijn filmpjes en posts op social media. Een betere ambassadeur kunnen wij ons niet voorstellen. We zijn er kapot van.

 Filmpjes VN-verdrag

Sjoerd had nog een paar laatste wensen. Zijn grootste wens is om zijn filmpjes over het VN-Verdrag Handicap af te maken en hier zoveel mogelijk aandacht aan te geven. Sjoerd is hier al jaren mee bezig en deze filmpjes zijn dan ook zijn levenswerk. In deze filmpjes legt Sjoerd in makkelijke taal uit wat dat VN-Verdrag nu precies betekent, zodat ook andere mensen met een beperking dit begrijpen en weten hoe zij voor zichzelf op kunnen komen. Hier kun je de filmpjes terug vinden. 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn