Profiel Regionale Trekker Noord- Holland: Annemieke Goudsmit

annemieke

Wie ben je?

Ik ben Annemieke Goudsmit, 53 jaar oud en ik woon in Zaandam. Sinds vier jaar zit ik zelf in een rolstoel en heb ik mijn rol, ambities en dromen moeten bijstellen. Dat is gelukt. Maar leven vanuit een rolstoel is best lastig. Ik heb te maken met vooroordelen en ontoegankelijkheid. Nu merk ik hoe mensen worden beperkt in hun mogelijkheden. Daar wil ik iets aan doen.

Waarom ben je VN-ambassadeur geworden?

Naast mijn betaald werk zet ik me in voor toegankelijkheid voor iedereen. Rolstoelrijders Zaandam heb ik opgericht om ondernemers en de gemeente aan te sporen en te helpen om Zaandam rolstoelvriendelijker te maken. Als VN-ambassadeur trek ik dit nog veel breder. Ook werk, opleiding, wonen en sporten moeten de komende jaren aangepast worden zodat iedereen kan meedoen. Vrijheid van keuze is daarin belangrijk. Want alle mensen tellen mee!

Waarom het VN-verdrag Handicap?

Het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap is inmiddels bijna vier jaar van kracht in Nederland (14 juli 2016). Het verdrag verplicht de overheid en de samenleving om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking vanzelfsprekend mee kunnen doen in de samenleving. Net zoals ieder ander mens. Het verdrag roept op tot gelijkwaardigheid en non-discriminatie, maar ook tot respect, het vieren van diversiteit en het op alle terreinen betrekken van ervaringsdeskundigen. Verder roept het verdrag in artikel 8 iedereen op tot het bevorderen van het bewustzijn over de inhoud van het VN-verdrag, zodat de rechten van mensen met een beperking geëerbiedigd en waargemaakt worden. Daarom is de Vereniging Inclusie Nederland blij met het project VN-ambassadeurs versterken elkaar. 

Belangrijkste punten VN-verdrag

Veel mensen zijn zich er niet van bewust hoe noodzakelijk het VN-verdrag is voor de ontwikkeling van mensen met een beperking, chronisch zieken en bijvoorbeeld ouderen in ons land. Maar het VN-verdrag is niet alleen belangrijk voor deze groepen. Als we op grond van het VN-verdrag bouwen aan een inclusieve samenleving, profiteren we in Nederland allemaal van toegankelijke diensten, voorzieningen en gebouwen, en bouwen we aan een welkome samenleving. Zo worden we er allemaal beter van! In 50 artikelen wordt in het VN-verdrag uitgelegd wat er moet gebeuren in Nederland om het VN-verdrag waar te maken.

Filmpjes VN-verdrag

 Er zijn verschillende filmpjes die uitleg geven over het VN-verdrag.

  • Het nieuwste filmpje is gemaakt door VN-ambassadeur Sjoerd van Heesch.  U kunt het filmje hier bekijken. 
  • Een filmpje van een van de auteurs van de schaduwrapportage Jose Smits, over gelijke rechten. U kunt het filmpje hier bekijken. 
  • Een algemeen filmpje van iederin over het VN-verdrag. U kunt het filmpje hier bekijken. 

Profiel Regionale trekker Zeeland: Alex de Vos

Profiel foto facebook en twitterWie ben je?

Mijn naam is Alex de Vos. Ik ben geboren en getogen in Zeeland en woon nu in Axel. Vanaf mijn geboorte heb ik (onzichtbare) beperkingen. Ik ben werkzaam geweest in het vrije bedrijfsleven.  Doordat ik dat niet kon volhouden ben ik bijna drie jaar afhankelijk geweest van een uitkering. Sinds 1996 werk ik in de sociale werkvoorziening.

Waarom ben je VN-ambassadeur geworden?

Ik heb een volwaardig zelfstandig leven op kunnen bouwen mede door middel van begeleiding en hulpmiddelen. Iedereen heeft daar recht op is mijn stellige overtuiging. Het wordt daarom hoog tijd dat personen met een beperking en chronisch zieken in de rol van ervaringsdeskundigen volledig betrokken worden bij de uitvoering van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Precies zoals artikel 33 dat aangeeft. In 2017 ben ik VN-ambassadeur geworden om tot een goede uitvoering van het VN-verdrag te komen en mijn ervaringsdeskundigheid in te kunnen zetten.

Profiel Regionale Trekker Friesland: Pieter Licht

100 0476 min5Wie ben je?

Ik ben Pieter Licht en woon in Koarnjum. Ik ben 67 jaar en ik lijd al 25 jaar aan diverse chronische ziektes. Waardoor ik fysiek steeds meer belemmeringen ervaar en regelmatig last heb van pijnaanvallen.  Ik ben de regionale trekker van het project VN-ambassadeurs versterken elkaar voor de Provincie Friesland.

Waarom ben je VN-ambassadeur geworden?

Door mijn toenemende invaliditeit ontdekte ik dat de maatschappij niet is ingericht voor mensen met een beperking. De samenleving vindt het lastig om met mensen met een beperking om te gaan en om hen als volwaardige medeburgers te beschouwen. Het VN-verdrag gaf mij een handvat om hierover in gesprek te gaan met bedrijven en instellingen. Het VN-ambassadeurschap was een logisch gevolg hierop.

Profiel Regionale Trekker Drenthe: Hendrik Jan Menninga

Hendrik Jan Menninga 500

Wie ben je?

Ik ben Hendrik Jan Menninga, Tynaarlo, 59 jaar. Ik werk 4,5 dag per week bij een kleinschalige zorgboerderij in Oudemolen. Ik ben daar onder andere chef van de houtzagerij. Ik zaag bomen tot planken met een grote bomenzaag. Met dit fysieke werk hou ik mijn hoofd op orde. Door mijn beperking ga ik namelijk liever mensen uit de weg en wordt het nog wel eens te druk in mijn hoofd omdat ik mezelf van alles voorstel. Dat ga ik makkelijk malen.

Waarom ben je VN-ambassadeur geworden?

Ik ben betrokken geraakt bij het VN Panel Tynaarlo en werd vervolgens VN-ambassadeur. Het VN-panel bemoeit zich met lokale zaken en gebeurtenissen met betrekking tot toegankelijkheid. Al doende merkte ik dat je mening geven belangrijk kan zijn en dat je zo invloed kunt uitoefenen. Het ambassadeurschap biedt mij de mogelijkheid om provinciaal en landelijk dingen aan de orde te stellen. Want veel mensen met een beperking willen zo volwaardig mogelijk meedoen in de samenleving.

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn