Europa here we come! VN Panels in Positie

Europe here we come!

Één van de ambities van de Vereniging Inclusie Nederland is om projecten mogelijk te maken waar leden zelf aan kunnen werken. Een missie van het bestuur is dan ook om dat soort initiatieven aan te wakkeren. Zo is één van de bestuursleden op 30 maart 2016 naar Brussel geweest met Jolanda, Hendrik Jan en Derktje, 3 VN panelleden. Op bezoek bij onze Europese partner Inclusion Europe (IE). 

In het project “VN panels in positie” wordt in 3 gemeenten (Tynaarlo, Winsum en Oldambt) geëxperimenteerd met artikel 4, 3e lid van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Hierin staat dat er rechtstreeks met mensen moet worden afgestemd als plannen hun leven kunnen raken. Het experiment met de VN panels eindigt dit voorjaar. Tijd om de ervaringen te verspreiden ....... ook in Europa.


De panelleden hebben uitgelegd wat hen drijft, wat ze doen en op welke manier en ook wat het panellidmaatschap met hen zelf doet. Overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende panels kwamen aan de orde. En ook de belangrijkste leerpunten met het vormen van panels. Met Inclusion Europe is besproken of de ervaringen met de panels van belang kunnen zijn voor andere Europese lidstaten. Die veronderstelling werd door Aleksandra Ivankovic, directeur van IE, volmondig bevestigd. Zij vond het zelfs zo interessant dat ze suggereerde om het VN comité in Genève op te zoeken en daar over de panels te gaan vertellen. Lees meer in de bijlage

Ervaringsboek Henk van Dijk

Henk van Dijk is het afgelopen jaar bezig geweest met het schrijven van een boek. In dit boek, "van Boeijen Los", staat het levensverhaal van Henk. Henk is met 8 maanden met de kinderstoel achterover gevallen en heeft hier een hersenbeschadiging aan overgehouden. Henk heeft hierdoor 45 jaar in een instelling gewoond voor mensen met een verstandelijke beperking. Henk woont sinds 2013 volledig zelfstandig in Wolvega. Henk hoopt dat zijn verhaal nieuwe inzichten kan geven bij alle betrokken in de (gehandicapten)zorg, waardoor iedereen kan participeren als burger.

boek van boeijen los

U kunt het boek bestellen via deze link. 

Crowdfunding for Self-Advocacy Leadership Summit

Inclusion International invites you to join us for an hour long webinar on crowdfunding on Thursday May 26, 2016 at 10am ET.

We want to help people with intellectual disabilities and their families attend our global conference, Shaping the Future and global Self-Advocacy Leadership Summit being held in Orlando, Florida, October 27 – 29, 2016.

We know it can be hard to get resources to travel so we are starting a campaign to help people use crowdfunding to raise money to get there. The webinar will provide key points on how to successfully run a crowd funding campaign. We will be offering ongoing support to people who are interested in trying this new approach to individual fundraising. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8111185613753275907

Deel je ervaring over inclusie

Na de bekrachting van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking door de Tweede en Eerste Kamer wordt gekeken of landen zich aan de afspraken houden. Hiervoor worden officiële rapportages gemaakt door de regering en het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is het de gewoonte dat mensen zelf een alternatieve rapportage maken. Inclusie Nederland vindt het belangrijk dat er over de invoering van dit VN-Verdrag ook een alternatieve rapportage komt. Dus een rapportage van mensen zelf, over hoe het dagelijks leven met een beperking echt gaat in Nederland. Uw verhaal is hiervoor ook van belang. Deel uw ervaring met de inclusieve samenleving op www.vnvertelpunt.nl

Lees hier het VN verdrag in makkelijke taal.

Freedom Fighters Festival

Het Freedom Fighters Festival is er voor en door  jongeren met een beperking en hun vrienden, van 24 tot 26 juni 2016 in de Meevaart, Balistraat 48 in  Amsterdam Oost. Dit internationale festival vraagt aandacht voor de vrijheid van jongeren met een beperking. Het gaat om de vrijheid  zelf je eigen leven in te richten; de vrijheid te kiezen naar welke school of opleiding je gaat; hoe je woont; wat je met je tijd doet etc.  Deze vrijheid is niet vanzelfsprekend voor jongeren met een beperking. Jongeren willen aandacht voor dit onderwerp en zelf actief strijden voor hun rechten. Vandaar de naam: Freedom Fighters Festival. brussel

 
Naast het uitwisselen van verhalen en discussie over strategieën met elkaar en met politici (over bijvoorbeeld het nieuwe VN verdrag rechten van mensen met een handicap) is er ook veel ruimte voor poëzie, o.a. uit de bloemlezing ’Write, that’s how we fight’ van Quiet Riot, muziek, gezamenlijk eten en plezier! Toegang is gratis. Wel graag aanmelden via de contactpagina op facebookpagina Freedom Fighters Festival. 
 
Medewerking is er van Inclusie Amsterdam, Stichting Inclusief Onderwijs, Assadaaka, De Meevaart en Bestuurscommissie Oost. Je vindt bij Lees meer het programma. 
 

Ervaringsdag VN Panels 19 mei 2016

Op 21 januari heeft de Tweede Kamer besloten om het “verdrag voor de rechten van personen met een handicap” van de Verenigde Naties (VN-verdrag) te bekrachtigen. De Eerste Kamer behandelt het VN-verdrag op dit moment. We verwachten dat ratificatie 1 juli 2016 een feit is. Als u de discussie heeft gevolgd, heeft u begrepen dat gemeenten een “lokale inclusieagenda” op moeten stellen. Wat nu? Wat is dat? Wat moet er op die agenda staan? Dit zijn vragen die u nu waarschijnlijk bezighouden.

Onze organisaties zijn betrokken bij experimenten met VN panels in de gemeenten Tynaarlo, Winsum en Oldambt. Panels groepen burgers met verschillende beperkingen die op eigen kracht in hun omgeving er voor willen zorgen dat iedereen mee kan doen. Anders gezegd, willen zij de toegankelijkheid van onze samenleving vergroten. Zij bieden zich aan als gevraagd of ongevraagd gesprekspartner voor diegenen die hun ervaringsdeskundigheid kunnen gebruiken. http://www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/vn-panels-in-positie

Op donderdag 19 mei organiseren wij een gelegenheid om van panelleden, betrokkenen en initiatiefnemers te horen wat de ervaringen met de VN panels tot dusver zijn. U bent van harte welkom om aan te sluiten. En met al deze verzamelde deskundigheid gaan we u natuurlijk ook helpen met uw lokale inclusie agenda. De gemeente Westerveld is deze dag uw gastheer. Lees hier de uitnodiging. 

 

Nederlands onderwijs in strijd met VN verdrag

In het VN Verdrag voor de Rechten van personen met een handicap staat in artikel 24 dat kinderen en volwassenen met een beperking recht hebben op inclusief onderwijs. Vereniging Inclusie Nederland merkt dat veel kinderen in de praktijk dat recht niet krijgen. Een paar duizend kinderen met een beperking gaan in Nederland nooit naar school. Meer dan 80% van de kinderen met een verstandelijke beperking moeten ,of ze willen of niet, naar speciale scholen. Jongeren met een verstandelijke beperking worden vaak geweigerd voor een beroepsopleiding. Dat is allemaal in strijd met het VN Verdrag, vindt Inclusie Nederland.
 
De vereniging heeft daarom een brief geschreven aan het VN Comite in Geneve dat toeziet op naleving van het VN verdrag. Inclusie Nederland vindt dat alle scholen in Nederland breed toegankelijk moeten worden voor leerlingen met een beperking. Niet alleen mensen met een beperking profiteren daarvan. Iedereen krijgt beter onderwijs als het onderwijsyssteem meer rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Het VN comite publiceert in 2016 een nadere uitleg (general comment) over artikel 24 van het VN verdrag. Het Comite heeft op basis van landenrapportages gemerkt er veel onduidelijkheid is over wat het recht op onderwijs uit artikel 24 nu precies betekent. Het comite vindt dat het recht op onderwijs recht op incusief onderwijs betekent en pleit voor het algemeen toegankelijk maken van alle scholen voor alle kinderen. Het VN comite heeft maatschappelijke organisaties opgeroepen aan te geven wat zij vinden van die visie. Daarom schreef Inclusie Nederland de brief. De vereniging kon dit doen met steun van het Open Society Institute en Inclusion Europe.
 

Word nu lid of donateur en ontvang onze nieuwsbrief

Vind je ook dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander in Nederland?

Maak je standpunt zichtbaar!

Word nu lid of donateur

FacebookTwitterLinkedIn